Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Eliyahu Jones Żydzi Lwowa w okresie okupacji 1939-1945 Łódź

  The book is about the Lviv ghetto and the Janów camp. However, in the chapter entitled “Ci, którzy oddali duszę swoją ratując Żydów” (“Those who devoted their souls to save Jews”), the author compiles and describes all the cases of rescuing Jews by Poles and Ukrainians in Lviv and the surrounding region. Another chapter focuses on the activity of the Lviv branch of the Council to Aid Jews.

 • Engelking Barbara, Leociak Jacek Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście Warszawa

  The publication carefully reconstructs the non-existent Jewish quarter in Warsaw. The authors put emphasis on the description of everyday life of the ghetto.

 • Engelking Barbara, Leociak Jacek Żydzi w powstańczej Warszawie Warszawa

  The authors collected all the archival material dispersed in Poland and Israel on the participation of Jews in the Warsaw Uprising. They found a number of previously unknown accounts and gathered most of the known literature. They carefully reconstructed the facts and verified the accounts and testimony.

 • Engelking Barbara, Leociak Jacek, Libionka Dariusz i in. Zagłada Żydów Studia i Materiały, nr 4 Warszawa

  Libionka Dariusz, Polish Works on the Organized and Individual Help Offered to Jews, 1945-2008

 • Engelking Barbara, Leociak Jacek, Libionka Dariusz red. Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim Warszawa

  Melchior Małgorzata, Ghetto Runaways on the “Aryan side” in the Warsaw District Province – the Ways of Survival. An overview of different ways employed by Jews to survive on the “Aryan side” in the province; discusses such problems as saving Jews by Poles.