Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Mieczysław Wallis, Magdalena Gross Warszawa
 • Mieszkowska Anna, Matka dzieci Holocaustu: historia Ireny Sendlerowej Warszawa

  The work by Anna Mieszkowska, preceded by a foreword by Michał Głowiński, is based on a rich archive of Irena Sendler and her memoirs. The chapter "Voices of the rescued children" contains statements of Survivors, including Elżbieta Ficowska, Piotr Ettinger, Katarzyna Meloch, Michał Głowiński.

 • Nalewajko-Kulikov Joanna, Strategie przetrwania: Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy Warszawa

  The book is a comprehensive source of information about different aspects of hiding in Warsaw; a chapter is devoted to Polish rescuers, both organized and individual.

 • Namysło Aleksandra red., Kto w takich czasach Żydów przechowuje?... Polacy niosący pomoc ludności żydowskiej w okresie okupacji niemieckiej Warszawa

  The volume, created as part of a research project of IPN "Poles who saved Jews”, is a collection of several texts. The authors presented, often for the first time, the stories of the inhabitants of towns and villages in various regions of Poland who risked their lives to help Jews during the German occupation.

 • Oliner Pearl M., Saving the Forsaken. Religious Culture and the Rescue of Jews in Nazi Europe Yale
 • Osterloff Barbara, Aleksander Zelwerowicz Warszawa
 • Paldiel Mordecai, The Path of the Righteous: Gentile Rescuers of Jews during the Holocaust New York
 • Paulsson Gunnar S., Secret City: The Hidden Jews of Warsaw, 1940-1945 New Haven, CT; London
 • Paulsson Gunnar S., Utajone miasto. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy (1940-1945) Kraków

  A description of the experiences of Jews hiding in Warsaw; contains excerpts concerning Polish rescuers.

 • Pilichowski Czesław red., Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945 Warszawa