Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


  • Kac Daniel, Wilno Jerozolimą było – Rzecz o Abrahamie Sutzkeverze Sejny
  • Kunert Andrzej Krzysztof, Władysław Bartoszewski. Życie i twórczość Warszawa

    A biography of one of the chief activists of the Council to Aid Jews.

  • Samsonowska K., Wyznaniowe gminy żydowskie i ich społeczności w województwie krakowskim (1918-1939) Kraków
  • Samsonowska Krystyna, Wyznaniowe gminy żydowskie i ich społeczności w województwie krakowskim (1918-1939) Kraków
  • Tec Nechama, When the Light Pierced the Darkness. Christian Rescue of Jews in Nazi-Occupied Poland New York-Oxford

    An analysis of the motives and ways of rescuing Jews by Poles.

  • Wojnowski Jan red. nacz., Wielka encyklopedia PWN Warszawa