Bibliography

We invite you to take advantage of our database concerning the works dedicated to the subject of the Righteous (including both those aimed at researchers and at the casual reader), the available memoirs and reports as well as press articles pertaining to the relations between Poles and Jews during World War II, the attitudes of Poles towards Jews during the Holocaust and to the activities of the Righteous Among Nations. 

  • Wijaczka Jacek, Miernik Grzegorz, Szpytma Mateusz red., Z przeszłości Żydów polskich. Polityka – gospodarka – kultura – społeczeństwo, Kraków2005

    "They Lost Their Lives but Saved the World. Shooting of Józef and Wiktoria Ulma and Their Seven Children on March 24, 1944 for Hiding Jews" A reconstruction of the story of hiding Jews by the Ulm family from Markowa until the time the entire family was shot to death by the Nazis.

  • Wojciech Frazik, Ludzie bezpieki województwa krakowskiego: obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w województwie krakowskim w latach 1945-1990 : informator personalny, Kraków2009
  • Wojnowski Jan red. nacz., Wielka encyklopedia PWN, Warszawa2001
  • Wroński Stanisław, Zwolakowa Maria, Polacy – Żydzi 1939-1945, Warszawa1971

    An overview of the problem of rescuing Jews during the Nazi occupation of Poland; contains information about the help offered by the Communist Underground to the Jews and partisans. A facsimile of German and Polish documents is also attached.

  • Wroński Stanisław, Zwolakowa Maria, Polacy – Żydzi 1939-1945, Warszawa1971