Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


  • Oliner Pearl M. Saving the Forsaken. Religious Culture and the Rescue of Jews in Nazi Europe Yale
  • Osterloff Barbara Aleksander Zelwerowicz Warszawa