Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


  • Dąbrowska Anna red. Światła w ciemności. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Relacje Lublin
  • Datner Szymon Las Sprawiedliwych. Karta z dziejów ratownictwa Żydów w okupowanej Polsce Warszawa

    "The purpose of this publication: to illustrate the attitude of the Polish nation towards the tragedy of the decimated Jewish people" - the author wrote in the introduction. He presented, among other things, the themes and possibilities of saving Jews and human attitudes in the face of the Holocaust. At the end there is a list of names of Poles murdered for rescuing Jews.

  • Dunin-Wąsowicz Krzysztof red. Społeczeństwo polskie wobec martyrologii i walki Żydów w latach II wojny światowej Warszawa

    Conference papers concerning the rescue of Jews by various political parties of the Polish Underground.