Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


  • Kiryk Feliks red., Dzieje miasta Nowego Sącza Kraków
  • Kurek Ewa, Dzieci żydowskie w klasztorach. Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce 1939-1945 Lublin

    A monograph on the phenomenon of keeping Jewish children hidden in convents; attached to the monograph are accounts and letters, as well as a list of the religious congregations and convents where children were hidden.

  • Łyskanowski Marcin, Stapiński Andrzej, Śródka Andrzej, Dzieje nauczania medycyny i farmacji w Warszawie (1789-1950) Warszawa
  • Malinowska Anna, Druga strona lustra. Dzieje kościoła Świętej Trójcy w Będzinie Będzin
  • Słomczyński Adam, Dom ks. Boduena 1939-1945 Warszawa

    About the orphanage run by Rev. Boduen in Warsaw, where Jewish children were hiding.