Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 


 • Gilbert Martin, The Righteous Heroes of the Holocaust New York
 • Gilbert Martin, The Holocaust. A History of the Jews of Europe During the Second World War New York
 • Gładyś B., Mińsk Mazowiecki. Z dziejów społeczności żydowskiej Warszawa,
 • Gliński Jan Bohdan, Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów – ofiar drugiej wojny światowej Wrocław
 • Gogola Jerzy (red.), Świadek miłości Boga i człowieka Kraków
 • Gołębiowska Maria, Szpital Anny Marii w Łodzi. Zasługi dla pediatrii Łódź
 • Gontarek A., Judenrein. Bez Żydów. Żydzi mińscy w czasie wojny i po jej zakończeniu Mińsk Mazowiecki,
 • Grądzka-Rejak Martyna, Namysło Aleksandra (red.), Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej Warszawa
 • Grynberg Michał, Księga Sprawiedliwych Warszawa

  The lexicon includes the stories of Poles honoured with the title of Righteous Among the Nations in the years 1963-1989. The list of entries is preceded by a preface by Icchak Arad and Chaim CheferThe Righteous of the World.

 • Gutman Israel red. nacz., Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Ratujący Żydów podczas Holocaustu Kraków