Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

 • Gilbert Martin, The Holocaust. A History of the Jews of Europe During the Second World War, New York1987
 • Gładyś Beata, Mińsk Mazowiecki. Z dziejów społeczności żydowskiej, Warszawa,1970
 • Gliński Jan Bohdan, Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów – ofiar drugiej wojny światowej, Wrocław1997
 • Gogola Jerzy (red.), Świadek miłości Boga i człowieka, Kraków2006
 • Gołąb M. (oprac.), Artur Nacht-Samborski 1898–1974, Poznań1999
 • Gołębiowska Maria, Szpital Anny Marii w Łodzi. Zasługi dla pediatrii., Łódź2005
 • Gontarek Alicja, Judenrein. Bez Żydów. Żydzi mińscy w czasie wojny i po jej zakończeniu, Mińsk Mazowiecki1970
 • Grabowski Jan opr., „Szczęście jest posiadać dom pod ziemią”, Warszawa2016

  Na książkę składają się relacje Chai Rosenblatt, Rywki Schenker i Melanii Weissenberg. Chaja i Rywka spisały własne wspomnienia wkrótce po wojnie, a Melania prowadziła swój zapis na bieżąco, od wiosny 1942 do stycznia 1945 r. Teksty te łączą się i uzupełniają na wiele sposobów oraz na wielu płaszczyznach.

 • Grądzka-Rejak Martyna, Namysło Aleksandra (red.), Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa2019
 • Grubowska Halina, Ta, która ratowała Żydów. Rzecz o Irenie Sendlerowej, Warszawa2014

  Autorka, urodzona w 1933 roku w Warszawie, która przeżyła getto białostockie relacjonuje rozmowy z Ireną Sendlerową o wyprowadzaniu dzieci żydowskich na tzw. aryjską stronę. „Postanowiłam o tym napisać, bo postawa Ireny bez wątpienia zasługuje na podziw i szacunek.” – wyjaśnia we wstępie.