Bibliografia

Skorzystaj z informacji o opracowaniach naukowych i popularnonaukowych, relacjach i wspomnieniach oraz artykułach prasowych na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, postaw Polaków wobec Żydów podczas Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

 • Engelking Barbara, Leociak Jacek, Libionka Dariusz i in., Zagłada Żydów Studia i Materiały, nr 4, Warszawa2008

  Libionka Dariusz, Polskie piśmiennictwo na temat zorganizowanej i indywidualnej pomocy Żydom (1945-2008)

 • Engelking Barbara, Leociak Jacek, Libionka Dariusz red., Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim, Warszawa2007

  Melchior Małgorzata, Uciekinierzy z gett po „stronie aryjskiej” na prowincji dystryktu warszawskiego – sposoby przetrwania. Omówienie różnych sposobów przetrwania Żydów po „aryjskiej stronie” na prowincji, m.in. o pomocy Polaków.

 • Engelking Barbara opr., „Sny chociaż mamy wspaniałe”, Warszawa2016

  Na książkę składają się cztery dzienniki, napisane przez Adama Kamiennego, Elego Goldsztejna, Chajcię Goldsztejn z domu Bursztyn i Brandlę Siekierkę z okolic Mińska Mazowieckiego. Ukrywali się oni zarówno wśród Polaków, jak i przed Polakami. Mimo nieszczęść wykazywali się energią, by ratować siebie i bliskich.

 • Fajkowski J., Religa J., Zbrodnie hitlerowskie na wsi polskiej 1939‒1945, Warszawa1981

   

 • Frącek Teresa RM, Zgromadzenie sióstr franciszkanek Rodziny Marii w latach 1939-1945, Warsaw 1981

  Historia Zgromadzenia franciszkanek w czasie okupacji, m.in. dot. ratowania dzieci żydowskich w klasztorach.

 • Franaszek Andrzej, Miłosz. Biografia, Kraków2011
 • Friedman Philip, Their Brothers’ Keepers. The Christian Heroes and Heroines who Helped the Oppressed Escape the Nazi Terror, New York 1957
 • Friszke Andrzej, Związek Harcerstwa Polskiego 1956-1963. Społeczna organizacja wychowawcza w systemie politycznym PRL, Warszawa2016
 • Gajowniczek Jolanta, Pomoc udzielana Żydom przez Polaków w okresie okupacji hitlerowskiej: materiały do bibliografii: piśmiennictwo polskie, Warszawa 1983

  Wydawnictwo Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, broszura 30-stronicowa zawierająca bibliografię.

 • Gilbert Martin, The Holocaust. A History of the Jews of Europe During the Second World War, New York1987