Ney Julian

powiększ mapę

Historia pomocy - Ney Julian

Julian Ney był lekarzem w Jaśle na Podkarpaciu. Gdy miasto zajęli Niemcy, utworzyli dla żydowskiej ludności getto. Julian mieszkał w domu, który został włączony w obszar getta. Na jego usilne prośby Niemcy pozwolili mu, by w nim pozostał i leczył zamkniętych tu ludzi. Podczas wizyty u chorej Żydówki Ney poznał jej córkę Sarę, nauczycielkę z Jasła. Wspólnie ze znajomą Anną Bogdanowicz postanowili uratować dziewczynę. Aresztowany jesienią 1942 roku, został osadzony w jasielskim więzieniu i tam zamęczony. Sara Diller ocalała.

Bibliografia

  • Grynberg Michał, Księga Sprawiedliwych

    Leksykon uwzględnia historie Polaków uhonorowanych tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w latach 19631989. Wykaz haseł poprzedza przedmowa Icchaka Arada oraz Chaima Chefera Sprawiedliwi świata.

  • Gutman Israel red. nacz., Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Ratujący Żydów podczas Holocaustu