Bibliography

We invite you to take advantage of our database concerning the works dedicated to the subject of the Righteous (including both those aimed at researchers and at the casual reader), the available memoirs and reports as well as press articles pertaining to the relations between Poles and Jews during World War II, the attitudes of Poles towards Jews during the Holocaust and to the activities of the Righteous Among Nations. 

 • Arczyński Marek, Balcerak Wiesław, Kryptonim "Żegota". Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom 1942-1945, Mińsk-Toronto-Warszawa 2009
 • Arczyński Marek, Balcerak Wiesław, Kryptonim "Żegota". Z dziejów pomocy Żydom w Polsce 1939-1945, Warszawa1983

  Marek Arczyński był działaczem Rady Pomocy Żydom „Żegoty”. Praca ta ma formalnie charakter opracowania naukowego, w istocie można ją zakwalifikować jako wspomnienia Arczyńskiego.

 • Avraham Milgram ed., The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations, Jerusalem
 • Bartoszewski Władysław, Lewinówna Zofia, Ten jest z ojczyzny mojej, Warszawa2007

  This publication consists of 3 parts: monographic outline of the issue of aid given to the Jews; collection of German and Polish documents concerning the histories of Jews and the aid given to them; collection of the post-war reports created by Poles and Jews about the aid.

 • Bartoszewski Władysław, Zając Marek red., O Żegocie. Relacja poufna sprzed pół wieku, Warszawa2013
 • Bauminger Arieh, The Righteous, Jerusalem 1983
 • Bauminger Arieh, The Righteous Among the Nations, Jerusalem1990

  Stories of over a dozen Righteous from different countries

 • Bednarek Monika red., Krakowscy Sprawiedliwi. Motywy, postawy, przesłanie, Kraków2013
 • Berenstein Tatiana, Shmuel Krakowski red., Israel Gutman red. serii, The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations. Rescuers of Jews during the Holocaust, Poland, Jerusalem2004

  The two-volume publication contains short biographies of Poles awarded the Righteous among the Nations medals.

 • Biberstein A., Zagłada Żydów w Krakowie, Kraków2001