Bibliography

We invite you to take advantage of our database concerning the works dedicated to the subject of the Righteous (including both those aimed at researchers and at the casual reader), the available memoirs and reports as well as press articles pertaining to the relations between Poles and Jews during World War II, the attitudes of Poles towards Jews during the Holocaust and to the activities of the Righteous Among Nations. 

 • Bielawski Wacław, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1987
 • Bielski Mieczysław, Generał Brygady Dr Jan Kołłątaj-Srzednicki (1883-1944). Żołnierz, lekarz, komendant Centrum Wyszkolenia Sanitarnego, Toruń2012
 • Bill Tammeus, Jacques Cukierkorn, They Were Just People: Stories of Rescue in Poland During the Holocaust, Missouri2009
 • Blatt, T., Ucieczka z Sobiboru, Warszawa2010
 • Borowicz Izabella red., Polskie podziemie polityczne wobec zagłady Żydów w czasie okupacji niemieckiej: referaty z sesji, Warszawa1988

  Conference papers concerning the rescue of Jews attemped by some political parties of the Polish Underground.

 • Burlikowski Jan, Kronika miasta Brzeska: 1385-1944, Brzesko2015
 • Chwalba Andrzej, Kraków w latach 1939-1945, Kraków 2002
 • Czerpak Stanisław, Kaniowa Maria, Kozanecki Andrzej, O ludziach i sprawie. Wspomnienia działaczy PPR z Krakowskiego (lata okupacji hitlerowskiej), Kraków1964
 • Czubiński Antoni, Stronnictwo Demokratyczne 1937-1989. Zarys dziejów, Poznań1998
 • Dąbrowska Anna red., Światła w ciemności. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Relacje, Lublin2008