Źródła dotyczące „Żegoty”

Przedstawiamy wybrane wydawnictwa źródłowe, publikacje książkowe, filmy i podcasty dotyczące historii Rady, jej członków i członkiń, struktury i mechanizmów działania.

Wydawnictwa źródłowe

1. Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939-1945, oprac. W. Bartoszewski, Z. Lewinówna, Warszawa 2007.

Publikacja składa się z trzech części: zarysu monograficznego problematyki pomocy Żydom; zbioru wydanych dokumentów niemieckich i polskich dotyczących losu Żydów oraz pomocy Żydom; zbioru relacji powojennych Polaków i Żydów dotyczących pomocy.

2. „Żegota”. Rada Pomocy Żydom 1942-1945. Wybór dokumentów, oprac. A. K. Kunert, Warszawa 2002.

Książka zawiera wywiad-rzekę z Władysławem Bartoszewskim, wybór dokumentów źródłowych dotyczących getta i pomocy dla Żydów oferowanej przez struktury Polskiego Państwa Podziemnego, Radę Pomocy Żydom i Rząd RP na uchodźstwie oraz biogramy działaczy „Żegoty”.

3. „Żegota. Dokumenty 1942-1945, oprac. M. Olczak, Warszawa 2017.

Publikacja zawiera wybór dokumentów z zasobu Archiwum Akt Nowych.

Publikacje książkowe

1. Marek Arczyński, Wiesław Balcerak, Kryptonim „Żegota”. Z dziejów pomocy Żydom w Polsce 1939-1945, Warszawa 1979.

Marek Arczyński, działacz Rady Pomocy Żydom „Żegoty” wydał publikację we współpracy z dziennikarzem Wiesławem Balcerakiem. Praca ma charakter opracowania naukowego, lecz można ją zakwalifikować jako wspomnienia Arczyńskiego. Aneks zawiera wybór dokumentów.

2. Anna Bikont, Sendlerowa. W ukryciu, Warszawa 2017.

Reporterska biografia Ireny Sendlerowej zawiera informacje dotyczące okoliczności powstania, struktury i osób zaangażowanych w działania Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Cytuje wiele dokumentów źródłowych.

3. Teresa Prekerowa, Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942-1945, Warszawa 1982.

Podstawowa monografia Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Autorka, doktor historii, angażowała się podczas okupacji w pomoc Żydom.

4. Gunnar S. Paulsson, Utajone miasto. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy (1940-1945), Kraków 2007.

Praca poświęcona ukrywaniu się Żydów na terenie Warszawy. Przedstawia analizy, podaje liczby. Omawia postawy Polaków wobec Żydów.

Filmy

1. Zegota. A time to remember, S. Rotter, A. Sikora, 1992.

Dokument relacjonujący okoliczności powstania i działalności Rady Pomocy Żydom „Żegota”.

2. Z gorącego serca. RPŻ Żegota, reż. Z. Kunert, 2003.

Dokument z udziałem ostatnich żyjących wówczas działaczy Rady Pomocy Żydom „Żegoty”, jak również ratowanych osób.

3. Opowieść o Żegocie, reż. Z. Kunert, 2015.

Dokument z udziałem ratowanych przez Radę Pomocy Żydom „Żegotę”, m.in.  prof. Michała Głowińskiego, prof. Marian Apfelbauma, Elżbiety Ficowskiej, Katarzyny Meloch. Zawiera fragmenty relacji Ireny Sendlerowej.

Podcasty

1. Audycja w Polskim Radio.

Zrealizowana z okazji 75-lecia powstania Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom z udziałem dr Hanny Węgrzynek.


Czytaj historię Rady Pomocy Żydom „Żegota”

Przedstawiamy m.in. historie członków i członkiń Rady, jej strukturę, mechanizmy działania,
upamiętnienia w Polsce i Izraelu oraz pamiątki ze zbiorów Muzeum POLIN.