Autorytety o Sprawiedliwych

Zachęcamy do lektury artykułów naukowych i publicystycznych o Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, autorów takich jak prof. Władysław Bartoszewski, prof. Jacek Leociak, prof. Jan Grabowski, Konstanty Gebert czy rabin Michael Schudrich.

Twarze Sprawiedliwych [w:] Polacy ratujący Żydów w czasie Zagłady - Przywracanie pamięci, Łódź 2009

Twarze Sprawiedliwych - prof. Jacek Leociak

Debata publiczna o stosunkach polsko-żydowskich w czasie wojny – w tym o ratowania Żydów przez Polaków – rozpala się nieraz do białości, ale często wzlatuje ponad twardy grunt faktów i źródeł.

Feliks Tych, Co jesteśmy winni Sprawiedliwym? [w:] Polacy ratujący Żydów w czasie Zagłady – Przywracanie pamięci, Łódź 2009

Co jesteśmy winni Sprawiedliwym? - prof. Feliks Tych

Nigdy już nie dowiemy się dokładnie ilu etnicznych Polaków wzięło udział w ratowaniu swoich żydowskich współobywateli od śmierci z rąk niemieckiego okupanta w latach II wojny światowej.

Jerzy Szacki, Wspomnienie straty

Wspomnienie straty - prof. Jerzy Szacki

Z dumą przechowuję medal Yad Vashem, na którym obok imienia i nazwiska mojej matki wyryto moje imię i nazwisko, ale mam wątpliwości, czy moja duma jest w pełni uprawniona.

Adam Daniel Rotfeld, Sprawiedliwi są wśród nas...

Sprawiedliwi są wśród nas... - prof. Adam Daniel Rotfeld

Sartre napisał kiedyś, że piekło to inni. Zapewne miał rację. Jednak ten popularny w latach powojennych francuski intelektualista, filozof – egzystencjalista powinien dodać: raj i szczęście na ziemi to też inni.

Michael Schudrich, Ratowali nie tylko życie

Ratowali nie tylko życie - Michael Schudrich

Trudno jest pisać o Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Wszelkie słowa zawodzą. Słowa nie wystarczają bowiem, żeby opisać i przekazać dobro, którym ci ludzie promieniują.

Zepchnięci poza margines - Jan Grabowski

Zepchnięci poza margines - prof. Jan Grabowski

Od samego początku okupacji Niemcy wprowadzili na terenach podbitej Polski serię rozporządzeń i dekretów, które miały na celu radykalną marginalizację ludności żydowskiej.

Pamięć o Sprawiedliwych - Konstanty Gebert

Pamięć o Sprawiedliwych - Konstanty Gebert

Sprawiedliwy wyrośnie jak palma. Rozrośnie się jak cedr Libanu. Zasadzeni w domu Pańskim, wyrastają w dziedzińcach Boga naszego jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości - Psalm 92:13-15.

Czego Sprawiedliwi uczą - Władysław Bartoszewski

Czego Sprawiedliwi uczą - prof. Władysław Bartoszewski

W czasie wojny stanowisko Niemiec hitlerowskich wobec Polaków było jednoznacznie negatywne, jednak musimy uświadomić sobie pewną różnicę: każdy Polak był zagrożony śmiercią, natomiast każdy Żyd był skazany na śmierć.

Wstęp do albumu „Przywracanie pamięci. Polakom ratującym Żydów w czasie Zagłady”

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - śp. Lech Kaczyński

Wiek XX przyniósł tak wiele momentów próby – zarówno dla pojedynczych ludzi, jak i dla całych narodów – że bywa uznawany za jedno z najtragiczniejszych stuleci w dziejach.

Wstęp do albumu „Polacy ratujący Żydów w czasie Zagłady. Przywracanie pamięci”

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Bronisław Komorowski

Holokaust był najstraszniejszą zbrodnią, jakiej dopuścił się człowiek. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by na taką skalę mordowano ludzi tylko dlatego, że przynależeli do jednego narodu.