Żydzi w ukryciu

Od 1940 roku na terenach okupowanej Polski Niemcy zakładali getta – zamknięte dzielnice dla Żydów. W 1942 roku rozpoczęli likwidację gett i masowe wywózki ludności żydowskiej do obozów śmierci. Skazani za zagładę Żydzi, by przeżyć, musieli się ukrywać. Schronienia szukali poza murami getta – po „aryjskiej stronie”.