Rada Pomocy Żydom „Żegota”

Była jedyną w okupowanej Europie wspieraną przez Państwo instytucją powołaną w celu ratowania Żydów. Czytaj m.in. o historii Rady, jej strukturze, mechanizmach działania, upamiętnieniach w Polsce i Izraelu oraz o pamiątkach ze zbiorów Muzeum POLIN.

Ulotka „Protest!” wydana przez Front Odrodzenia Polski

Historia „Żegoty”

Rada powstała 4 grudnia 1942 r. przy Delegaturze Rządu RP na Kraj w miejscu Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom im. Konrada Żegoty.

Struktura Rady Pomocy Żydom „Żegota”

Struktura „Żegoty”

Pracę Rady usprawniał podział na referaty, m.in. legalizacyjny, finansowy, mieszkaniowy, antyszantażowy, propagandowy, dziecięcy, lekarski i odzieżowy.

Członkowie Rady Pomocy Żydom „Żegota”

Członkowie „Żegoty”

W skład Rady wchodzili przedstawiciele różnych partii politycznych – zarówno prawicowych, jak i lewicowych, polskich i żydowskich.

Kenkarta Leona Feinera

Mechanizmy „Żegoty”

Kilkunastoosobowy zespół Rady kierował ściśle tajną akcją pomocy, której udzielały organizacje polityczne, społeczne oraz osoby indywidualne.

Kwit z archiwum „Felicji”

Komórka „Felicja”

„Felicja” to kryptonim jednej z komórek Rady, założonej przez Maurycego Herlinga-Grudzińskiego. Pod jej opieką pozostawała jedna piąta ukrywających się w Warszawie.

Podopieczni Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Podopieczni „Żegoty”

Rada niosła pomoc uciekinierom z gett, transportów do ośrodków zagłady oraz pozostałym przy życiu po akcjach likwidacyjnych gett prowadzonych przez Niemców.

Kopia srebrnej łyżeczki Elżbiety Ficowskiej z warszawskiego getto

Pamiątki po „Żegocie”

W zbiorach Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN znajdują się pamiątki związane z Radą. Obiekty przekazały muzeum inne instytucje kultury oraz osoby prywatne.

Pomnik Rady Pomocy Żydom „Żegota” przed Muzeum POLIN

Upamiętnienia „Żegoty”

Istotą upamiętnienia jest przekazanie pamięci kolejnym pokoleniom. Przybiera ono różne formy. Rada Pomocy Żydom „Żegota” honorowana jest w Polsce i w Izraelu.

Księgozbiór Muzeum POLIN

Źródła dotyczące „Żegoty”

Przedstawiamy wybrane wydawnictwa źródłowe, publikacje książkowe, filmy i podcasty dotyczące historii Rady, jej struktury i mechanizmów działania.