Maruczyński Włodzimierz

powiększ mapę

Historia pomocy - Maruczyński Włodzimierz

Włodzimierz Maruczyński był asesorem sądowym w Drohobyczu. Podczas okupacji niemieckiej przez wiele miesięcy pomagał grupie Żydów ukrywających się w mieszkaniu jednego z nich, Chaima Krochmala, przy ul. Stryjskiej 105. Jak ocaleni napisali o Marczyńskim w oświadczeniu złożonym w 1949 r., „jego to bezinteresownej i szczerej pomocy zawdzięczamy swoje przetrwanie do chwili wyzwolenia”.

Chaim Krochmal, jego żona Rachela, syn Adam i synowa Adela ukryli się wraz z Henrykiem Bakenrothem i jego żoną Amalią oraz Chune Bellerem i jego żoną Basią jeszcze zanim w Drohobyczu powstało getto: w styczniu 1942 roku. Dzielnicę zamkniętą dla Żydów Niemcy założyli we wrześniu tego roku. Rodziny pozostały w ukryciu aż do sierpnia 1944 r., kiedy do Drohobycza wkroczyły oddziały armii radzieckiej.

Włodzimierz Maruczyński zaopatrywał Żydów w żywność, leki, odzież, a także dostarczał wiadomości z frontu. Kiedu Maruczyński zmuszony był przenieść się do Przeworska, nadal przyjeżdżał do Drohobycza, by zaspokoić podstawowe potrzeby ukrywających się –  przywoził przede wszystkim żywność i lekarstwa.

W powojennym oświadczeniu ocaleni Żydzi pisali: „byliśmy bez jakiegokolwiek mienia i ob. Maruczyński nie liczył na jakąkolwiek rekompensatę materialną z naszej strony. Robił to tylko jedynie dlatego, że był antyfaszystą i nie mógł patrzeć obojętnie na ludzkie cierpienie”. Córka Maruczyńskiego, Renata Ciszewska, wspominając motywacje ojca napisała: „ojciec mój z pobudek humanitarnych i politycznych dostarczał przez kilkadziesiąt miesięcy pożywienie dla 10-ciu osób narodowości żydowskiej”.

Po zakończeniu wojny ocalali Żydzi zostali repatriowani na tzw. Ziemie Odzyskane i zamieszkali w Wałbrzychu. Natomiast Maruczyński mieszkał w Tczewie.

Korespondował z uratowanymi aż do 1968 r., kiedy „kontakty te musiały być zerwane” – jak napisała Renata Ciszewska w 1991 r., mając zapewne na myśli kampanię antysemicką w Polsce oraz czasowe zerwanie stosunków dyplomatycznych między Polską a Izraelem.

W 1995 r. Instytut Yad Vashem nadał Włodzimierzowi Maruczyńskiemu tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.