Wasze opowieści

Wiele historii o postawach Polaków wobec Żydów podczas Zagłady żyje jedynie w pamięci rodzinnej. Opowieści te, przekazywane ustnie, odchodzą razem z ostatnimi świadkami wydarzeń. Wielu z nich nigdy nie poznamy. Uważamy, że wszystkim ratującym należy się miejsce w naszej wspólnej pamięci, dlatego na Portalu publikujemy także historie, które dotychczas nie zostały gruntownie udokumentowane. Jeśli w Twojej rodzinie lub wśród przyjaciół opowiadano historię pomocy udzielanej Żydom, opisz ją i prześlij do nas. Wierzymy, że będzie to szansa na odnalezienie innych świadków opisywanych wydarzeń.

Historia pewnego meldunku
Wirtualna wystawa „Dobry adres” skłoniła Tomasza Przybyła do opisania historii z ul. Oksywskiej 15.
Historia rodziny Janoffów (Janowów)
O pomocy udzielonej Żydom przez rodzinę Janoffów (Janowów) w Motkowicach (woj. świętokrzyskie).
Opowieść Władysława Gonia
O ukrywaniu Mordki Szlama przez Piotra i Agnieszką Goniów w Wólce Pełkińskiej (woj. podkarpackie).
Poszukiwania Jasia
Historia ocalenia podczas II wojny światowej żydowskiego chłopca w Turkowicach.
Historia rodziny Kiszłów
O ukrywaniu podczas II wojny światowej Symchy Lazara, Marinberga i Moshe Tiktina w Jatwiezi Dużej.
Opowieść Andrzeja Majsterka
O pomocy udzielonej Żydom przez Stefana i Stefanię Lesiszów we wsi Kotłówka w okolicach Żelechowa.
Opowieść Kazimierza Kacprzaka
O pomocy udzielonej w Warszawie dwóm Żydówkom ze Śląska przez Jana i Hildegardę Kacprzaków.
Przyszli zabić
„Babcia nie pozwalała mi chodzić w tamten róg ogrodu” – historia Marii Kaczyńskiej.
Historia rodziny Kozaków
W maju 1944 r. Salomon Sterlicht poprosił Władysława i Annę Kozaków o schronienie w ich domu.
Historia rodziny Włodków
Być może przeczyta tę historię ocalała z Zagłady i serdecznie pomyśli o tych, którzy ją uratowali.
„Zrobiłbyś dla mnie to samo”
Poszukiwana „Pani Kotulowej” (Heleny Kotuli), która udzieliła pomocy znajomemu Normanowi Salsitzowi.
Historia rodziny Zorskich
Podczas II wojny światowej rodzina Zorskich ukrywała się w domu Franciszka i Florentyny Nowaków.