Wasze opowieści

Wiele historii o postawach Polaków wobec Żydów podczas Zagłady żyje jedynie w pamięci rodzinnej. Opowieści te, przekazywane ustnie, odchodzą razem z ostatnimi świadkami okupacyjnych wydarzeń. Wielu z nich nigdy nie poznamy. Uważamy, że wszystkim Ratującym należy się miejsce w naszej wspólnej pamięci, dlatego na portalu publikujemy także historie, które dotychczas nie zostały gruntownie udokumentowane. Jeśli w Twojej rodzinie lub wśród przyjaciół opowiadano historię pomocy udzielanej Żydom w czasie II wojny światowej, opisz ją i prześlij do nas. Po weryfikacji i redakcji tekstu, zostanie opublikowana na naszym portalu. Wierzymy, że będzie to szansa na odnalezienie innych świadków opisywanych wydarzeń. Napisz do nas.

Poszukiwana pani M. z Grochowa
Umierając, moi rodzice, Bala i Dawid Lipstadt, pozostawili po sobie wiele tajemnic. Jedną z najwi...
„Nasza sąsiadka doniosła Niemcom o ukrywaniu Żydów” – opowieść Reginy Tkaczenko z Żółkwi
Moja rodzina mieszkała w Żółkwi od lat dwudziestych XX wieku. Ojciec Jan Sobczyszyn pracował przy...
Relacja Zbigniewa Pycka o ukrywaniu Żydówki w Adamowie
Podczas drugiej wojny światowej moi dziadkowie Feliks i Józefa Pycka oraz ich dzieci – Sylwin, Ja...
Teresa Jawic, Tirza Potter – Ocalała
Teresa Jawic urodziła się 11 lutego 1934 r. w Warszawie. Jej ojciec Zygmunt (Zusman, ur. w 1893 r...
Ukrywanie Żydów w Gołuchowicach (powiat zawierciański)
Jako jeden z ostatnich żyjących świadków wydarzeń II wojny światowej w Gołuchowicach w powiacie z...
Poszukiwania rodziny Warzychów
W maju 2015 roku lokalna gazeta w Brześciu nad Bugiem opublikowała kartkę pocztową, którą moja ro...
Ocalenie Zivy Garini przez Walę Konowską
Moja mama, Ziva Garini, urodziła się 4 listopada 1923 roku w Rawie Mazowieckiej. Jej rodzice – Ja...
„Dwóch rolników wydało ich granatowej policji” - opowieść Jerzego Siekańskiego
Razem z rodzicami Stanisławem i Wandą Siekańskimi mieszkałem przed wojną w Węgleszynie koło Jędrz...
Dwie przyjaciółki. Sima i Pola
Sima Gleichgevicht-Wasser i Apolonia Gorzkowska-Nikodemska znały się jeszcze przed wojną. Sima mi...
Wspomnienia Romana Pułki o ukrywaniu Żydówki w Milanówku
W czasie wojny razem z rodzicami i młodszym bratem mieszkałem w Milanówku pod Warszawą, w małym d...
Relacja Władysława Łańczaka
Przed II wojną światową we wsi Pakoszówka, nieopodal Sanoka, mieszkało żydowskie małżeństwo o naz...
Wspomnienia Edwarda Bucy o ukrywaniu Żydów przez jego rodziców
Moi rodzice Mieczysław i Rozalia Bucowie mieszkali przed wojną w Felsztynie – wsi w województwie ...