Wasze opowieści

Wiele historii o postawach Polaków wobec Żydów podczas Zagłady żyje jedynie w pamięci rodzinnej. Opowieści te, przekazywane ustnie, odchodzą razem z ostatnimi świadkami wydarzeń. Wielu z nich nigdy nie poznamy. Uważamy, że wszystkim ratującym należy się miejsce w naszej wspólnej pamięci, dlatego na Portalu publikujemy także historie, które dotychczas nie zostały gruntownie udokumentowane. Jeśli w Twojej rodzinie lub wśród przyjaciół opowiadano historię pomocy udzielanej Żydom, opisz ją i prześlij do nas. Wierzymy, że będzie to szansa na odnalezienie innych świadków opisywanych wydarzeń.

Kim był Mikołaj Lubaczewski?
O pomocy udzielonej przez rodzinę Makowskich w Izabelinie (woj. mazowieckie).
„Chlebem pomagałem”
Historia Wacława Kopydłowskiego i Leona Stróżczyńskiego z Krzyżownik.
Poszukiwania ocalałej
Rodzina Ostropolskich poszukuje Miny lub Niny Switzer lub Schwitzer.
Historia ukrywania Załko Liwintera przez rodzinę Łanowych w Załoźcach
Rodzina Łanowych mieszkała podczas II wojny światowej w miejscowości Załoźce (obecnie Ukraina).
O ukrywaniu profesora Romera w Podhorcach
Podczas II wojny światowej mój ojciec Władysław Horodyski zarządzał majątkiem Podhorce.
„Dobrze umeblowane pod kopułą”
Wspomnienie Klary Jackl o Jadwidze Rytlowej.
Jadwisia „łobuz”
Wspomnienie Joanny Król o Jadwidze Rytlowej.
Kochana Pani Jadwigo
Wspomnienie Karoliny Dzięciołowskiej o Jadwidze Rytlowej.
Historia ratowania Żydów we Lwowie przez moją mamę Czesławę Dubas
Moja mama Czesława Lizewski z d. Dubas urodziła się 14 sierpnia 1927 roku. Gdy wybuchła II wojna ...
Poszukiwana pani M. z Grochowa
Umierając, moi rodzice, Bala i Dawid Lipstadt, pozostawili po sobie wiele tajemnic. Jedną z najwi...
„Nasza sąsiadka doniosła Niemcom o ukrywaniu Żydów” – opowieść Reginy Tkaczenko z Żółkwi
Moja rodzina mieszkała w Żółkwi od lat dwudziestych XX wieku. Ojciec Jan Sobczyszyn pracował przy...
Relacja Zbigniewa Pycka o ukrywaniu Żydówki w Adamowie
Podczas drugiej wojny światowej moi dziadkowie Feliks i Józefa Pycka oraz ich dzieci – Sylwin, Ja...