Wasze opowieści

Wiele historii o postawach Polaków wobec Żydów podczas Zagłady żyje jedynie w pamięci rodzinnej. Opowieści te, przekazywane ustnie, odchodzą razem z ostatnimi świadkami wydarzeń. Wielu z nich nigdy nie poznamy. Uważamy, że wszystkim ratującym należy się miejsce w naszej wspólnej pamięci, dlatego na Portalu publikujemy także historie, które dotychczas nie zostały gruntownie udokumentowane. Jeśli w Twojej rodzinie lub wśród przyjaciół opowiadano historię pomocy udzielanej Żydom, opisz ją i prześlij do nas. Wierzymy, że będzie to szansa na odnalezienie innych świadków opisywanych wydarzeń.