Wasze opowieści

Wiele historii o postawach Polaków wobec Żydów podczas Zagłady żyje jedynie w pamięci rodzinnej. Opowieści te, przekazywane ustnie, odchodzą razem z ostatnimi świadkami wydarzeń. Wielu z nich nigdy nie poznamy. Uważamy, że wszystkim ratującym należy się miejsce w naszej wspólnej pamięci, dlatego na Portalu publikujemy także historie, które dotychczas nie zostały gruntownie udokumentowane. Jeśli w Twojej rodzinie lub wśród przyjaciół opowiadano historię pomocy udzielanej Żydom, opisz ją i prześlij do nas. Wierzymy, że będzie to szansa na odnalezienie innych świadków opisywanych wydarzeń.

Kryjówka na zapiecku. Historia rodziny Galasów
Historia ukrywania Izaaka i Racheli Birenbaum oraz Józefa Jassa w Strzeniówce (woj. mazowieckie).
„Pamiętam, jak wziął mnie za rękę”. Historia Racheli Varejes
Historia ocalenia Racheli Varejes u rodziny Kruminis-Łozowskich w Jaszunach k. Wilna.
Kropla krwi. Historia Zygmunta Dambka
Podczas Zagłady udzielał pomocy Żydom. Po wojnie sam otrzymał pomoc od ocalałych.
Wspomnienia Guiory Josepha Lauera
Wspomnienia Guiory Josepha Lauera o rodzinie oraz jego ocaleniu po tzw. aryjskiej stronie.
„Mój dom jest w Suchedniowie”. Historia Jakuba Berkmana
Przodkowie Jakuba Berkmana związani byli z miasteczkiem od drugiej połowy XIX wieku.
Historia rodziny Pieniaków
O ukrywaniu Estery Borensztejn przez rodzinę Pieniaków w Sobolewie (woj. mazowieckie).
Historia Janiny Kanii
O udzielaniu pomocy przez Janinę Kanię z d. Baranowską żydowskiej rodzinie Lewinów w Warszawie.
Poszukiwania Elo
O pomocy udzielonej mężczyźnie imieniem Elo przez rodzinę Czajko w Kuźmiczach koło Nowogródka.
Wspomnienie o Shalomie Lindenbaumie
Ocalał z Marszu Śmierci. Był literaturoznawcą, tłumaczem polskiej poezji na język hebrajski.
„Wiśniowe kwiaty i piękne młode Japonki w kimonach. Zupełnie inny świat”. Historia rodziny Weylandów
Marcel Weyland razem ze swoją rodziną ocalał podczas Zagłady dzięki pomocy Chiune Sugihary, japońskiego konsula w Kownie.
Przyjaźń Heleny i Toni
O pomocy udzielonej przez Helenę Samsonowicz żydowskiej przyjaciółce Toni Stransky w Gorlicach.
Poszukiwania Rózi
O pomocy udzielonej Żydom przez rodzinę Klimów w Woli Zabierzowskiej (woj. małopolskie).