Wystawa „Between Life and Death” na Węgrzech

Klara Jackl / English translation: Andrew Rajcher, 18 listopada 2019
6 listopada 2019 r. w Holocaust Memorial Center w Budapeszcie otwarta została wystawa „Between life and death. Stories of rescue during the Holocaust” poświęcona historiom ocalenia Żydów podczas Zagłady w wielu krajach Europy. Wystawę można oglądać do 15 grudnia.

Pokaz wystawy w Budapeszcie

To pierwszy pokaz anglojęzycznej wystawy „Between life and death. Stories of rescue during the Holocaust” na Węgrzech. Wystawa prezentowana jest w dawnej synagodze przy ulicy Pava, przylęgającej do siedziby Holocaust Memorial Center w Budapeszcie. Podczas uroczystości otwarcia wystawy 6 listopada 2019 r. głos zabrali dr Tomas Kovacs, dyrektor Holocaust Memorial Center, Rafał Rogulski, dyrektor Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność oraz dr Zoltan Marusza, reprezentujący węgierskie ministerstwo zasobów ludzkich. Więcej na temat wernisażu na stronie Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.

Wystawa poświęcona jest historiom pomocy Żydom w czasie Zagłady w wielu krajach Europy. Cześć dotycząca Węgier opisuje dramatyczne losy żydowskiej rodziny Fischów z Budapesztu, którym pomocy udzieliła niania ich dzieci, Anna Tátrai. Zaprezentowana jest także historia Gizelli Csertán, młodej dziewczyny, która pomogła rodzinie Forbátów, organizując dla nich miejsce schronienia i fałszywe dokumenty. Zarówno Anna Tátrai, jak i Gizella Csertán zostały uhonorowane tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

Wystawa „Between Life and Death”

Podczas Zagłady w okupowanej przez Niemców Europie zginęło 6 milionów Żydów. W obliczu masowej zbrodni ludność cywilna stanęła przed wyzwaniem, jak reagować tragedię Żydów. Postawy wobec Zagłady były zróżnicowane, ale tylko nieliczni decydowali się nieść pomoc prześladowanym Żydom.

Wystawa „Between life and death. Stories of rescue during the Holocaust” przedstawia relacje osób ratujących oraz tych, które otrzymały pomoc. Opisuje ich doświadczenia, wysiłki, motywacje, zwraca uwagę na akty odwagi i siłę woli przetrwania. Losy bohaterów z jedenastu europejskich krajów – Chorwacji, DaniiFrancjiHolandii, Litwy, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier – ukazane są w szerszym kontekście historycznym. W wystawie wyjaśnione zostają uwarunkowania, w jakich funkcjonowały okupowane kraje. Pokazane są także wielowymiarowe relacje i emocjonalne więzi, jakie rodziły się między ratowanymi a ratującymi.


» Więcej: Przeczytaj o wystawie „Between Life and Death”


Wystawa „Between life and death. Stories of rescue during the Holocaust” przygotowana została przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Silent Heroes Memorial Center. Dotychczas pokazywana była w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli, centrum kultury Castrum Peregrini w Amsterdamie, Bibliotece Uniwersyteckiej w Bratysławie, Państwowym Żydowskim Muzeum im. Gaona w Wilnie, Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu oraz Muzeum Rumuńskiego Chłopa w Bukareszcie.

Od 3 listopada do 15 grudnia 2019 r. można oglądać ją w Holocaust Memorial Center w Budapeszcie.

Wystawa w języku angielskim.

Relacje z wernisaży w 2018 i 2019 r. dostępne są poniżej:


» Komisja Europejska w Brukseli24.01–6.03.2018


» Castrum Peregrini w Amsterdamie, 13.06–15.08.2018


» Biblioteka Uniwersytecka w Bratysławie, 9–29.11.2018


» Muzeum im. Gaona w Wilnie, 24.01–17.03.2019


» Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, 7–30.04.2019


» Muzeum Rumuńskiego Chłopa w Bukareszcie, 3-19.10.2019


  * * *

Autorki wystawy: dr Martyna Grądzka-Rejak (ENRS), Klara Jackl (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN) we współpracy z Martą Ansilewską-Lehnstaedt (Silent Heroes Memorial Center)

Konsultacja naukowa: dr Aleksandra Namysło, prof. Jan Rydel (ENRS), dr Piotr Trojański (ENRS), prof. Johannes Tuchel (Silent Heroes Memorial Center)

Organizatorzy: Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Silent Heroes Memorial Center in the German Resistance Memorial Center Foundation

Fundatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM)

Partnerzy: Vilna Gaon State Jewish Museum, Memorial of Chambon sur Lignon, Mémorial de la Shoah, Danish Jewish Museum, „Tkuma” Ukrainian Institute for Holocaust Studies, Castrum Peregrini, NIOD, the Institute for War, Holocaust and Genocide Studies, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku