Rodzina Sukiennickich

powiększ mapę

Historia pomocy - Rodzina Sukiennickich

Dr Jadwiga Sukiennicka była lekarzem neurologiem w Wilnie. Pracowała w klinicznym oddziale chorób nerwowych i umysłowych prowadzonym przez profesora Stanisława Władyczko w szpitalu Św. Jakuba. Była żoną znanego wileńskiego profesora prawa Wiktora Sukiennickiego. Jej synowa Halina Zasztowt-Sukiennicka także była prawnikiem. Rodzina mieszkała wspólnie przy ul. Zaułek Portowy 5 wraz ze służącą Anielą Zadyrko.

Latem 1942 r. do ich mieszkania przyszła młoda Żydówka, przedwojenna koleżanka Haliny, prosząc o schronienie dla siebie i dziecka. Kobiety zgodziły się udzielić jej pomocy. Przebywała u nich kilka tygodni.

Niestety pomoc została odkryta przez litewską sąsiadkę, która zagroziła, że jeśli kobieta nie opuści domu, o jej obecności poinformuje Niemców. To zmusiło ją do opuszczenia mieszkania. Jej dalsze losy pozostają nieznane, choć wiadomo, że przeżyła wojnę.

Bibliografia

  • Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie, Skład Uniwersytetu w latach akademickich 1924/25, 1925/26, 1926/27
  • Konopka Stanisław red., Rocznik Lekarski

    Rocznik Lekarski na rok 1938 wykazuje Wiktorię Strusińską urodzoną w 1897 roku, dyplom 1933 rok, jako lekarza ogólnego w Łucku.

  • Archiwum Yad Vashem, 2224