Budnik Piotr

powiększ mapę

Historia pomocy - Budnik Piotr

Piotr Budnik z rodzicami mieszkał we wsi Kaczanówka, w dawnym województwie tarnopolskim. Niedaleko jego gospodarstwa mieszkała żydowska rodzina Helrajchów.

Podczas wojny w samym Tarnopolu – najpierw okupowanym przez ZSRR, a w roku 1941 zajętym przez Niemców – hitlerowcy utworzyli getto dla ludności żydowskiej i przesiedlili tam także Żydów z okolicznych miejscowości. Rok później przystąpili do jego likwidacji: w akcjach od sierpnia do listopada deportowali tutejszych Żydów do obozu zagłady w Bełżcu.

W tym właśnie czasie Piotr wydostał z getta troje dzieci Helrajchów: Adelę, Esterę i Zeewa (wg Gutmana Wolfa). Zbudował dla nich schronienie w swoim gospodarstwie i przez resztę wojny (18 miesięcy) opiekował się nimi. Było to o tyle trudne, że Budnik musiał ukrywać fakt obecności dzieci także przed swoimi rodzicami – starszymi ludźmi, którzy nie zgodziliby się na ukrywanie Żydów. Gdy Zeew (Wolf) i Estera zachorowali na tyfus, przygotował im specjalną kryjówkę w lesie i tam ich doglądał. Zaraził się wtedy od dzieci i sam zachorował.

Wszyscy, i Piotr, i dzieci, przeżyli i doczekali końca wojny. Piotr poślubił Adelę i razem wyjechali do Izraela.

Bibliografia

  • Tarnopol - historia
  • Gutman Israel red. nacz., Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Ratujący Żydów podczas Holocaustu
  • Grynberg Michał, Księga Sprawiedliwych

    Leksykon uwzględnia historie Polaków uhonorowanych tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w latach 19631989. Wykaz haseł poprzedza przedmowa Icchaka Arada oraz Chaima Chefera Sprawiedliwi świata.