Andzelm Stefan

Mojżesz Kershenbaum i Izrael Szwarcwort ukrywali się w kryjówce przygotowanej przez rodzine Andzelmów w ich oborze.

Andzelm Waleria

Mojżesz Kershenbaum i Izrael Szwarcwort ukrywali się w kryjówce przygotowanej przez rodzine Andzelmów w ich oborze.

Antczak Franciszek

Zofia Szkop z d. Antczak, wdowa po Bolesławie Antczaku (zm. w 1939 r.), mieszkała w trakcie okupacji wraz z dziećmi w miejscowo...

Antonowicz Jadwiga

Rodzina Antonowiczów z Wilna udzieliła schronienia Bronisławie Malberg.

Antonowicz Wincenty

Rodzina Antonowiczów z Wilna udzieliła schronienia Bronisławie Malberg.

Antosiewicz Feliks

Nazywam się Marianna Kasprzak. Rodzice to Feliks i Wiktoria Antosiewicz. Mieszkałam w Radzyniu Podlaskim przy ulicy Warszawskie...

Antosiewicz Wiktoria

Nazywam się Marianna Kasprzak. Rodzice to Feliks i Wiktoria Antosiewicz. Mieszkałam w Radzyniu Podlaskim przy ulicy Warszawskie...

Apołłow Jadwiga

Jadwiga i Konstanty Apołłowowie w trakcie okupacji niemieckiej udzielili bezinteresownej pomocy ukrywającej się Annie Neuding.

Apołłow Konstanty

Jadwiga i Konstanty Apołłowowie w trakcie okupacji niemieckiej udzielili bezinteresownej pomocy ukrywającej się Annie Neuding.

Arczyński Marek Ferdynand

Marek Ferdynand Arczyński (pseud. Janek, Marek, Łukowski) był zaangażowany w działalność polityczną i społeczną.

Artymiak Helena

„Rodzice koszyczek mi dawali, szłam w strachu po miedzach 2-3 kilometry i płakałam. Musiałam zanieść, bo tata kazał. Stawałam p...

Artymiak Mikołaj

„Rodzice koszyczek mi dawali, szłam w strachu po miedzach 2-3 kilometry i płakałam. Musiałam zanieść, bo tata kazał. Stawałam p...