Cabaj Jan

Jan Cabaj był oficerem Wojska Polskiego. W latach 1930–1938 jego pułk stacjonował w Kołomyi (woj. stanisławowskie). Jan mieszka...

Cabaj Tatiana

Jan Cabaj był oficerem Wojska Polskiego. W latach 1930–1938 jego pułk stacjonował w Kołomyi (woj. stanisławowskie). Jan mieszka...

Cajtag Aleksandra

Aleksandra Cajtag mieszkała w Krzemieńcu - miejscowości w dawnym województwie wołyńskim - przy ul. Tunickiej 15. Pod koniec 194...

Cękalska Justyna

Jan Cękalski, aspirant Policji Państwowej w Lublinie, jesienią 1939 r. został deportowany do ZSRR i tam zamordowany w jednym z ...

Cękalski Zbigniew

Jan Cękalski, aspirant Policji Państwowej w Lublinie, jesienią 1939 r. został deportowany do ZSRR i tam zamordowany w jednym z ...

Celińska Zofia

Podczas II wojny światowej Zofia Celińska ukrywała w Warszawie swoje szkolne przyjaciółki.

Celuch Justyna

Konstanty i Justyna Celuch wraz z trójką dzieci mieszkali przed wojną na skraju wsi Pieczonogi w powiecie proszowickim, obecnie...

Celuch Konstanty

Konstanty i Justyna Celuch wraz z trójką dzieci mieszkali przed wojną na skraju wsi Pieczonogi w powiecie proszowickim, obecnie...

Celuch Tadeusz

Konstanty i Justyna Celuch wraz z trójką dzieci mieszkali przed wojną na skraju wsi Pieczonogi w powiecie proszowickim, obecnie...

Cendrowska Stefania

W lutym 1943 r. Stefania Cendrowska zaopiekowała się 6-letnią Juttą Szabason, której rodzice zginęli w getcie w Falenicy.

Chądzyński Edward

Edward Chądzyński mieszkał w Warszawie i pracował w Zarządzie Miejskim, w wydziale ewidencji ludności. W wydziale działało kons...

Charłamow Mikołaj

Mikołaj Charłamow pochodził z Chełma, a wojenne losy zagnały go do Łucka, w dawnym województwie tarnopolskim, które w 1939 roku...