Gajda Feliksa

Rodzina Stanisława i Feliksy Gajdów mieszkała na nadrzecznych łąkach między Krupą (Małą Kłodą) a Podborzem

Gajda Stanisław

Rodzina Stanisława i Feliksy Gajdów mieszkała na nadrzecznych łąkach między Krupą (Małą Kłodą) a Podborzem

Gajewska Zofia

Po wybuchu II wojny światowej Bolesław Turczyński wraz z żoną Heleną oraz córkami Zofią i Wandą zamieszkał w Brwinowie.

Gajowniczek Marianna

„Wujek kochany! Ja ciebie szukam! Chodź do domu! Mama czeka z obiadem!”

Galas Jan

Rodzina Galasów mieszkała w Warszawie na ulicy Ogrodowej. Po wybuchu wojny ulica znalazła się w obrębie budowanego getta, więc ...

Galas Stanisław

Rodzina Galasów mieszkała w Warszawie na ulicy Ogrodowej. Po wybuchu wojny ulica znalazła się w obrębie budowanego getta, więc ...

Gałązka Hanna

Podczas II wojny światowej Janina i Stanisław Skowronkowie wraz z córkami, Basią i Hanią, mieszkali w Warszawie.

Gałkowa Danuta

Małżeństwo Agnieszki i Józefa Ślązaków mieszkało w Warszawie przy ul. Wincentego 47 i miało sześcioro dzieci.

Garbień Janina

Jasikowie udzielali doraźnej pomocy żydowskim znajomym, przez kilka tygodni ukrywali 11-letnią Larissę Cain.

Garbuliński Andrzej

Nikt nie wie, gdzie jest pochowany. Kiedy go aresztowano, w kwietniu 1943 roku, Żydów u niego już nie było. Ich ukrywanie przej...

Garbuliński Marian

Nikt nie wie, gdzie jest pochowany. Kiedy go aresztowano, w kwietniu 1943 roku, Żydów u niego już nie było. Ich ukrywanie przej...

Garbuliński Władysław

Nikt nie wie, gdzie jest pochowany. Kiedy go aresztowano, w kwietniu 1943 roku, Żydów u niego już nie było. Ich ukrywanie przej...