Habiniak Maria

Maria Kos jeszcze w latach gimnazjalnych zaprzyjaźniła się z Małgosią Korngold. Po utworzeniu częstochowskiego getta Maria wiel...

Halamaj Franciszka

Franciszka Halamajowa z dorosłą córką Heleną prowadziły niewielkie gospodarstwo w Sokalu w okolicach Lwowa. Znały wiele miejsco...

Hamerska Irena

Mówi pani Irena Hamerska: „Ja grałam te drugie skrzypce, nie te pierwsze. Chciałabym, żeby to było podkreślone...

Hańko Alina

Zygmunt i Wanda Brunowie oraz ich córki, Alina i Irena, mieszkali podczas II wojny światowej w Ośnicy Małej (woj. wołyńskie).

Haponiuk Adela

„Mieszkaliśmy w Stawkach – mówi pan Stanisław – 10 km od Włodawy. We wsi było około 100 rodzin, w tym dwie żydowskie. Z jedną m...

Haraś Helena

Teresa Ringler i jej córka Anna mieszkały przed wojną we wsi Głogowiec, powiat Przeworsk, gdzie prowadziły gospodarstwo wiejski...

Hebda Aniela

Aniela Prusakowa-Patkowska mieszkała w okresie międzywojennym  we Lwowie. Po wybuchu wojny brała udział jako sanitariuszka w wa...

Heczko Alma

Heczko Karol

Herr Feliks

Kazimiera i Feliks Herrowie mieszkali we wsi Hyżne koło Dynowa. Mieli trzy małoletnie córki. Feliks był kierownikiem poczty...

Herr Kazimiera

Kazimiera i Feliks Herrowie mieszkali we wsi Hyżne koło Dynowa. Mieli trzy małoletnie córki. Feliks był kierownikiem poczty...

Hojnowska Antonina

Hojnowscy przed wybuchem wojny mieszkali w miejscowości Koło w Poznańskiem. Oboje pracowali u Żyda nazwiskiem Rainherd – Antoni...