Babiańska Janina

Józef Butkiewicz urodził się w roku 1921 na Litwie kowieńskiej. Mieszkał w miejscowości Podubiś, gmina Średniki, powiat Kowno. ...

Babiarz Kazimiera

Izbica była jedynym w Rzeczpospolitej miastem całkowicie żydowskim, aż do końca XIX wieku zamieszkanym wyłącznie przez wyznawcó...

Babilińska Gertruda

Gertruda Babilińska zaopiekowała się w trakcie okupacji dzieckiem żydowskiej rodziny Stołowickich, u których przed wojną pracowała

Babińska Danuta

Zofia Babińska z córkami Danutą i Krystyną prowadziły pensjonat w Warszawie gdzie w czasie wojny udzielały pomocy Żydom.

Babińska Zofia Karolina

Zofia Babińska z córkami Danutą i Krystyną prowadziły pensjonat w Warszawie gdzie w czasie wojny udzielały pomocy Żydom.

Bachul Jan

Próbę ukrycia dziecka poza gettem podjęto prawdobodobnie w październiku 1942, kiedy w krakowskim getcie miała miejsce kolejna akcj

Bachul Ludwika

Próbę ukrycia dziecka poza gettem podjęto prawdobodobnie w październiku 1942, kiedy w krakowskim getcie miała miejsce kolejna akcj

Bachul Mieczysław

Próbę ukrycia dziecka poza gettem podjęto prawdobodobnie w październiku 1942, kiedy w krakowskim getcie miała miejsce kolejna akcj

Bachul Roman

Próbę ukrycia dziecka poza gettem podjęto prawdobodobnie w październiku 1942, kiedy w krakowskim getcie miała miejsce kolejna akcj

Bachul Stanisław

Próbę ukrycia dziecka poza gettem podjęto prawdobodobnie w październiku 1942, kiedy w krakowskim getcie miała miejsce kolejna akcj

Bachul Władysław

Próbę ukrycia dziecka poza gettem podjęto prawdobodobnie w październiku 1942, kiedy w krakowskim getcie miała miejsce kolejna akcj

Badowski Stefan Franciszek

Stefan Franciszek Badowski wraz z Moniką Wardas udzielili pomocy żydowskiej rodzinie.