Rachalska Wanda

Zamożna, żydowska rodzina Anity Penner miała korzenie lwowskie i przemyskie. Przed wojną Pennerowie mieszkali we Lwowie przy ul...

Radlińska Janina Natalia

Podczas okupacji niemieckiej dr Janina Radlińska pełniła obowiązki starszego asystenta na oddziale chirurgii Szpitala im. Dziec...

Radoń Anna

Próbę ukrycia dziecka poza gettem podjęto prawdobodobnie w październiku 1942, kiedy w krakowskim getcie miała miejsce kolejna akcj

Radyszkiewicz Aniela

Aniela Radyszkiewicz z d. Wójcik przez prawie dwa lata ukrywała czternaścioro Żydów w swoim domu pozbawionym kanalizacji, elekt...

Rajchowska Maria

Ireneusz Rajchowski miał czternaście lat kiedy jego matka, Maria Rajchowska, przyprowadziła do mieszkania Witolda Górę, którego...

Rajchowski Ireneusz

Ireneusz Rajchowski miał czternaście lat kiedy jego matka, Maria Rajchowska, przyprowadziła do mieszkania Witolda Górę, którego...

Rajchowski Józef

Ireneusz Rajchowski miał czternaście lat kiedy jego matka, Maria Rajchowska, przyprowadziła do mieszkania Witolda Górę, którego...

Rajewska Ewa

W chwili wybuchu wojny dr Ewa Rajewska pracowała jako lekarz Ubezpieczalni Społecznej oraz w ambulatorium na oddziale chorób we...

Raszeja Franciszek

Profesor Franciszek Raszeja udzielał pomocy medycznej Żydom w gettcie warszawskim.

Raszkiewicz Julianna

W 1942 r. matka i siostra Chaima Birenbauma zostały wywiezione z Umschlagplatzu w warszawskim getcie do obozu zagłady. Chaim tr...

Rauch Teofilia

Rdzanowska Klara

We wrześniu 1942 r. szklarz o nazwisku Goldman wraz z trzynastoletnim synem Szają zbiegł z warszawskiego getta.