Falkowski Stanisław

Józef Fajwiszys miał 12 lat, gdy wraz z rodziną – rodzicami i starszą siostrą Perelą – został przesiedlony do getta warszawskie...

Fangrat Stefan

Podczas II wojny światowej rodzina Fangratów ukrywała Halinę Leszczyńską w swoim domu w Głuchowie.

Fangrat Zofia

Podczas II wojny światowej rodzina Fangratów ukrywała Halinę Leszczyńską w swoim domu w Głuchowie.

Fangrat Zofia

Podczas II wojny światowej rodzina Fangratów ukrywała Halinę Leszczyńską w swoim domu w Głuchowie.

Fedecka Maria

Maria Fedecka, urodziła się w Moskwie w 1904 roku. Wychowała się w Grodnie w rodzinie inteligenckiej, tam też studiowała medycy...

Fedorów Aniela

Żydowska rodzina Korców mieszkała przed wojną w Borysławiu k. Drohobycza.

Feiner (Fajner) Leon

Podczas II wojny światowej był członkiem Rady Pomocy Żydom „Żegota”, a od sierpnia 1944 do stycznia 1945 r. jej przewodniczącym.

Ferenc Stanisław

Tekla i Stanisław Ferencowie ukrywali w swoim domu znajomą trzyosobową rodzinę Blumów z Mikulińc.

Ferenc Tekla

Tekla i Stanisław Ferencowie ukrywali w swoim domu znajomą trzyosobową rodzinę Blumów z Mikulińc.

Ferens Tadeusz

Ferensowie wraz z synem Jerzym od 1937 r. mieszkali w Częstochowie. Tadeusz pracował jako lekarz ginekolog, a Wanda...

Ferens Wanda

Ferensowie wraz z synem Jerzym od 1937 r. mieszkali w Częstochowie. Tadeusz pracował jako lekarz ginekolog, a Wanda...

Fiebig-Jasiczek Emma

Stanisław Sierpiński urodził się jako Wiktor (Wigdor Nusym) Margulies w Nastaszowie, powiat Tarnopol we wschodniej Galicji. Jeg...