Lachowicz Wojciech

Dr Wojciech Lachowicz pracował jako lekarz ogólny i szkolny w Jagielnicy i Czortkowie (dziś na Ukrainie). Sprawował równocześni...

Lach Tadeusz

W czasie wojny Tadeusz Lach pracował na linii kolejowej przechodzącej przez niemieckie koszary. Nawiązał kontakt z Żydówkami, k...

Landowska Zofia

Landowscy mieszkali w okresie przedwojennym w Chojnicach na Pomorzu i tam też przebywali tuż po wybuchu wojny. Jesienią 1939 r....

Landowski Józef

Landowscy mieszkali w okresie przedwojennym w Chojnicach na Pomorzu i tam też przebywali tuż po wybuchu wojny. Jesienią 1939 r....

Laska Czesława

Z Jankiem Pariserem Maria Świerczek chodziła przed wojną do szkoły w Jodłowej (woj. podkarpackie).

Laska Marianna

W czternastym roku życia Stanisław Laska ukończył naukę szkolną, by pomagać rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa. W Bełchowie, g...

Laska Stanisław

W czternastym roku życia Stanisław Laska ukończył naukę szkolną, by pomagać rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa. W Bełchowie, g...

Laskowski Zygmunt

Norbert (Natan) był jedynym dzieckiem Zofii z Buchalterów i Grzegorza (ur. 30.8.1897 r.) Lampertów, mieszkających przed wojną w...

Lasota Bronisława

Teresa Grabowska wraz z rodziną Bartczaków udzielała pomocy i schronienia grupie uciekinierów z getta.

Latos Józef

Wacława Latos pracowała w przedsiębiorstwie żydowskiego fabrykanta Mamloka w Sosnowcu. Pracę rozpoczęła w 1926 r., mając 14 lat...

Latos Wacława

Wacława Latos pracowała w przedsiębiorstwie żydowskiego fabrykanta Mamloka w Sosnowcu. Pracę rozpoczęła w 1926 r., mając 14 lat...

Latoszyńska Eugenia

Rodzina Cytryniarzy mieszkała przed wojną w Warszawie, gdzie prowadziła dwa sklepy za Żelazną Bramą – z damską odzieżą i wyposa...