Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata zrzesza obywateli polskich uhonorowanych tytułem Sprawiedliwych oraz ich potomków. Celem towarzystwa jest upamiętnianie Sprawiedliwych, szerzenie wiedzy o okupacji niemieckiej w Polsce, Zagładzie i ratowaniu Żydów, a także przeciwdziałanie antysemityzmowi i ksenofobii. 

Członkowie i cele Towarzystwa Sprawiedliwych

Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata powstało w 1985 roku. Zrzesza obywateli polskich uhonorowanych tytułem Sprawiedliwych.

W 2014 r. wprowadzono zmianę w statucie Towarzystwa, która umożliwia dołączanie do grona jego członków także potomkom osób uhonorowanych. Wcześniej mogli być oni jedynie członkami wspierającymi. Od 2018 r. honorowymi członkami Towarzystwa jest Dyrekcja Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Celem towarzystwa jest upamiętnianie Sprawiedliwych, szerzenie wiedzy o okupacji niemieckiej w Polsce, Zagładzie i ratowaniu Żydów, a także przeciwdziałanie antysemityzmowi i ksenofobii. Sprawiedliwi spotykają się z młodzieżą i nauczycielami, biorą udział w uroczystościach i sesjach naukowych, współpracują z osobami, które prowadziły innego rodzaju działalność kombatancką. Towarzystwo utrzymuje się z dotacji Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie oraz z niewielkich składek członków, których liczba z roku na rok maleje.

Władze Towarzystwa Sprawiedliwych

W latach 1991–2008 Prezesem Towarzystwa był Jerzy Śliwczyński, wiceprezesami: Irena HamerskaJadwiga Wolf; członkami Zarządu: Julian Szklarski i Alicja Borkowska; sekretarzem Zbigniew Mańkowski, skarbnikiem Janusz Czupryniak. Członkowie PTSWNŚ 8 sierpnia 2008 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym wybrali władze Towarzystwa w składzie: Anna Stupnicka-Bando (prezes), Stanisław ŚwierczewskiJózef Walaszczyk (wiceprezesi), Alicja Schnepf (sekretarz).

Podczas Walnego Zebrania 29 listopada 2014 r. wybrano nowy Zarząd. W jego skład weszli: Anna Stupnicka-Bando (prezes), Alicja Schnepf, Stanisław Świerczewski, Józef Walaszczyk, Witold Lisowski, Tadeusz Stankiewicz oraz reprezentujący środowisko potomków Tadeusz Burchacki. W składzie komisji rewizyjnej zasiedli: Jadwiga Gawrych, Lucyna Bauer i Lena Stankiewicz, córka Sprawiedliwego.

Obecnie w skład Zarządu wchodzą (stan na 17 kwietnia 2024 r.): Anna Stupnicka-Bando (prezes), Mieszko Zieliński (wiceprezes-potomek), Irena Senderska-Rzońca (sekretarz) oraz Alicja Schnepf (członek Zarządu).

Kontakt

Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

ul. Wołoska 70 m. 1
02-507 Warszawa
tel. +48 22 646 25 26
e-mail: [email protected]

Dni urzędowania: wtorek i czwartek w godz. 10.00–12.00.Przeczytaj więcej: