Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

Towarzystwo Sprawiedliwych zrzesza obywateli polskich uhonorowanych tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata oraz ich potomków. Celem towarzystwa jest upamiętnianie Sprawiedliwych, szerzenie wiedzy o okupacji niemieckiej w Polsce, Zagładzie i ratowaniu Żydów, a także przeciwdziałanie antysemityzmowi i ksenofobii. 

Towarzystwo powstało w 1985 roku. Zrzesza obywateli polskich uhonorowanych tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. W 2014 r. wprowadzono zmianę w statucie towarzystwa, która umożliwia dołączanie do grona jego członków także potomkom Sprawiedliwych. Wcześniej mogli być oni jedynie członkami wspierającymi.

Celem towarzystwa jest upamiętnianie Sprawiedliwych, szerzenie wiedzy o okupacji niemieckiej w Polsce, Zagładzie i ratowaniu Żydów, a także przeciwdziałanie antysemityzmowi i ksenofobii.  Sprawiedliwi spotykają się z młodzieżą i nauczycielami, biorą udział w uroczystościach i sesjach naukowych, współpracują z osobami, które prowadziły innego rodzaju działalność kombatancką. Towarzystwo utrzymuje się z dotacji Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie oraz z niewielkich składek członków, których grono z roku na rok staje się coraz szczuplejsze.

W latach 1991-2008 Prezesem Towarzystwa był Jerzy Śliwczyński, wiceprezesami: Irena Hamerska i Jadwiga Wolf; członkami Zarządu: Julian Szklarski i Alicja Borkowska; sekretarzem Zbigniew Mańkowski a skarbnikiem Janusz Czupryniak. Członkowie PTSWNŚ 8 sierpnia 2008 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym wybrali nowe władze Towarzystwa. Prezesem została Anna Bando, wiceprezesami Stanisław Świerczewski oraz Józef Walaszczyk a sekretarzem Alicja Schnepf.

Podczas Walnego Zebrania 29 listopada 2014 r. wybrano nowy zarząd. W jego skład weszli: Anna Bando (prezes), Alicja Schnepf, Stanisław Świerczewski, Józef Walaszczyk, Witold Lisowski, Tadeusz Stankiewicz oraz reprezentujący środowisko potomków Tadeusz Burchacki. W skład komisji rewizyjnej weszli: Jadwiga Gawrych, Lucyna Bauer (zmarła w styczniu 2015 r.) i Lena Stankiewicz, córka Sprawiedliwego.

Kontakt:

Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata
ul. Wołoska 70 m. 1

02-507 Warszawa
tel. (+48 22) 646 25 26

e-mail: biuro@sprawiedliwi.org

Dni urzędowania:
wtorek i czwartek 10.00-12.00.