Pamiątki po Irenie Sendlerowej

Pamiątki po Irenie Sendlerowej stały się częścią kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dzięki Janinie Zgrzembskiej, córce Sprawiedliwej. Dwukrotnie – w 2009 i w 2013 roku – przekazywała muzeum  zbiór orderów i odznaczeń wraz z dokumentacją, książki oraz listy i życzenia, które Sprawiedliwa otrzymywała z całego świata. W gronie nadawców znajdujemy dzieci, dorosłych, polityków i urzędników państwowych.

W 2009 r. Muzeum otrzymało przyznane Sendlerowej Order Orła Białego, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Odrodzenia Polski oraz odznaczenie, które Sendlerowa określała jako najmilsze – wręczony przez dzieci Order Uśmiechu. Wśród darów znalazła się także dokumentacja dotycząca Pokojowej Nagrody Nobla, do której Irena Sendlerowa zgłoszona została dwukrotnie, w 2007 i 2008 r. – listy i wspierające inicjatywę podpisy niemal 12 tysięcy osób.

W maju 2013 r., z okazji uroczystości nadania imienia Ireny Sendlerowej alejce sąsiadującej z muzeum, do kolekcji dołączyły m.in. medal i dyplom „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” przyznane przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie, honorowe obywatelstwo Państwa Izrael oraz honorowe obywatelstwo miasta Otwocka wraz z kluczem do bram miasta.

Instytut Yad Vashem uhonorował Irenę Sendlerową tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata w 1965 roku. Drzewko oliwne w Ogrodzie Sprawiedliwych Sendlerowa posadziła podczas wizyty w Izraelu w 1983 roku.

„Drzewko na górze w Jerozolimie to nawet coś więcej niż pomnik. Pomnik bowiem można by zniszczyć, a Drzewko Pamięci będzie zawsze rosło”.

Medal Yad Vashem eksponowany jest w gablocie w holu głównym budynku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Order Uśmiechu Irena Sendlerowa otrzymała 11 kwietnia 2007 roku. Inicjatorem uhonorowania był Szymon Płóciennik, wówczas 15-latek. Jak nakazuje tradycja, bohaterka wyróżnienia podczas ceremonii wypiła sok z cytryny, a zgromadzone dzieci pilnowały, żeby się nie skrzywiła. W związku z trwającym Rokiem Ireny Sendlerowej Muzeum POLIN również prezentuje Order publiczności.

Kolekcja pamiątek zawiera także sporo upamiętnień powstałych w szkołach im. Ireny Sendlerowej, w tym prac uczniowskich – plakaty, przypinki, a nawet pudełka z zapałkami z wizerunkiem Sprawiedliwej.

Karolina Dzięciołowska, maj 2018
Opracowano na podstawie: bibliografia


Przeczytaj także