Rodzina Sobolewskich

powiększ mapę

Galeria

Zdjęć: 2

Historia pomocy - Rodzina Sobolewskich

Walerian Sobolewski był przed wojną właścicielem przedsiębiorstwa zakładającego instalacje sanitarne i wodociągowe w wielu miastach Polski. Jego żona – Anastazja – zajmowała się domem. W 1943 roku, gdy nad stolicą unosiły się dymy z płonącego getta, państwo Sobolewscy zdecydowali się pomóc w uratowaniu żydowskiego dziecka. 2 maja 1943 Anastazja i Walerian Sobolewscy zabrali z mieszkania Wandy Bruno- Niczowej Inkę, która nosiła przybrane imię Joasia. Była córką Tadeusza Grynszpana i Haliny Grynszpan z domu Zylberbart. Wcześniej dziewczynka przez pewien czas przebywała w Domu Małego Dziecka im. ks. Boduena w Warszawie. W tym samym, w którym dzieci żydowskie ratowała przed Zagładą doktor Maria Prokopowicz- Wierzbowska. Państwo Sobolewscy troszczyli się o Joasię jak o własne dziecko. Nowe dokumenty, które dziewczynka otrzymała w Domu ks. Boduena, stanowiły dla niej przepustkę do życia. Pan Walerian wspominał po wojnie w jednym z listów: „Nie były to dokumenty gwarantujące bezpieczeństwo, ale dawały choć możność tłumaczenia się, a nie od razu Umschlagplatz”. Joasia przeżyła Zagładę.