O Instytucie Yad Vashem

Yad Vashem – Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu to instytucja powołana w celu dokumentowania historii narodu żydowskiego podczas Zagłady i upamiętniania ofiar tego okresu. Instytut powstał w 1953 roku w Jerozolimie na mocy Ustawy o Pamięci przyjętej przez Kneset – izraelski parlament.

Yad Vashem mieści się na Wzgórzu Herzla, w Lesie Jerozolimskim. Składa się z Narodowego Muzeum Historycznego, Sali Imion (przechowywane są tam dane o ofiarach Zagłady), Izby Pamięci oraz Ogrodu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Na terenie Instytutu znajdują się również dwie galerie, synagogi, archiwum oraz biblioteki. Działa tu także Międzynarodowa Szkoła Nauczania o Zagładzie.

W obrębie Instytutu znajduje się kilkanaście pomników upamiętniających ofiary Zagłady. W Dolinie Zabitych Wspólnot uczczone zostały społeczności żydowskie z większych i mniejszych miejscowości. Inne miejsca pamięci poświęcone są pomordowanym dzieciom oraz żydowskim partyzantom i żołnierzom.  W otaczającym instytut ogrodzie znajduje się także upamiętniający ofiary Zagłady wiadukt kolejowy z wagonem towarowym, w którym w trakcie II wojny światowej przewożono Żydów do obozów śmierci.

Yad Vashem pełni także funkcje edukacyjne oraz wydawnicze. Prowadzi programy szkoleniowe, udostępnia materiały edukacyjne, publikuje świadectwa czasów Zagłady i opracowania na jej temat.  Instytut reprezentuje Izrael w projektach międzynarodowych, których celem jest upamiętnianie Zagłady i wydarzeń z czasów II wojny światowej.