Kryteria Yad Vashem

O przyznanie honorowego tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata osobom niosącym pomoc Żydom w czasie II wojny światowej mogą występować Ocalali oraz ich krewni. Wyjątkowo zgłoszenia składać mogą również Ratujący, krewni Ratujących, a także świadkowie wydarzeń. Ich wnioski mają jednak charakter pomocniczy, dlatego niezbędne jest przekazanie jak największej ilości informacji dotyczących Ocalałych (nazwiska, adresy itp.), aby pomóc historykom w skontaktowaniu się z nimi w celu weryfikacji zeznań.

Wnioski należy przysyłać listownie lub faxem do Departamentu Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata Ambasady Izraela w Polsce lub bezpośrednio do Departamentu Righteous Among the Nations Yad Vashem w Izraelu.

Podstawowe kryteria przyznania tytułu Sprawiedliwego, obowiązujące we wszystkich krajach:

  • osoba aktywnie działała na rzecz ocalenia jednego lub więcej Żydów, którym groziła śmierć lub wywiezienie do obozu zagłady,
  • w związku z udzielaną pomocą osoba ryzykowała życie, wolność lub stanowisko,
  • motywacją była bezinteresowna potrzeba niesienia pomocy prześladowanym Żydom, której celem nie było uzyskanie korzyści materialnych lub innych zysków,
  • istnieją zeznania uratowanych lub przynajmniej jednoznaczna dokumentacja opisująca rodzaj udzielonej pomocy i jej okoliczności.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Instytut Yad Vashem wysyła pisma zawiadamiające o przyznaniu tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata do wnioskodawcy, osób wymienionych przez wnioskodawcę jako świadków, a także do Ambasady Izraela w Warszawie.

Po otrzymaniu listu z Yad Vashem Ambasada Izraela organizuje uroczystą ceremonię  wręczenia medalu i dyplomu wskazanym osobom.

Nadawane przez Instytut Yad Vashem odznaczenie jest tytułem honorowym, dlatego nie wiążą się z nim żadne rekompensaty i wynagrodzenia finansowe. Sprawiedliwym (oraz w określonych przypadkach także ich najbliższej rodzinie – współmałżonkom i dzieciom urodzonym przed 1939 r.) przysługuje w Polsce zasiłek kombatancki.

Więcej o zasadach przyznawania tytułu „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” na stronie Yad Vashem.