Wasze opowieści

Wiele historii o postawach Polaków wobec Żydów podczas Zagłady żyje jedynie w pamięci rodzinnej. Opowieści te, przekazywane ustnie, odchodzą razem z ostatnimi świadkami okupacyjnych wydarzeń. Wielu z nich nigdy nie poznamy. Uważamy, że wszystkim Ratującym należy się miejsce w naszej wspólnej pamięci, dlatego na portalu publikujemy także historie, które dotychczas nie zostały gruntownie udokumentowane. Jeśli w Twojej rodzinie lub wśród przyjaciół opowiadano historię pomocy udzielanej Żydom w czasie II wojny światowej, opisz ją i prześlij do nas. Po weryfikacji i redakcji tekstu, zostanie opublikowana na naszym portalu. Wierzymy, że będzie to szansa na odnalezienie innych świadków opisywanych wydarzeń. Napisz do nas.