76 lat temu powołano Radę Pomocy Żydom „Żegota”

Mateusz Szczepaniak / English translation: Andrew Rajcher 5 Grudzień 2018
Z tej okazji w Muzeum POLIN odbyło się spotkanie uczniów i uczennic z panią Elżbietą Ficowską, która opowiedziała historię swojego ocalenia z Zagłady. Doroczne spotkanie edukacyjne poprzedził wykład na temat okoliczności powstania i działalności „Żegoty”, wygłoszony przez prof. Dariusza Stolę, dyrektora Muzeum POLIN.

Kiedy mówi się, że Polska jest krajem antysemickim, nie jest to prawdą, choć w Polsce są antysemici. Kiedy mówi się, że Polska jest krajem bohaterów, to też nie jest prawdą, chociaż mieliśmy i mamy w Polsce bohaterów. Często przywoływane są historie Polaków ratujących Żydów. Nie była to postawa powszechna, bo być nie mogła, za to groziła śmierć. Nie każdy musi i może być bohaterem, ale z pewnością może i powinien być uczciwym człowiekiem. „Warto być  przyzwoitym”, mówił prof. Władysław Bartoszewski. 

– zwróciła się do młodzieży Elżbieta Ficowska.

76 lat temu, 4 grudnia 1942 r., powstała Rada Pomocy Żydom „Żegota” – jedyna w okupowanej Europie państwowa konspiracyjna organizacja powołana w celu ratowania Żydów. Kontynuowała pracę Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom, utworzonego 27 września 1942 r. przy Delegaturze Rządu RP na Kraj przez Zofię Kossak i Wandę Krahelską-Filipowiczową. Pomoc udzielana przez „Żegotę” polegała głównie na wsparciu finansowym, organizowaniu kryjówek i fałszywych dokumentów dla żydowskich dzieci i dorosłych w gettach i po tzw. aryjskiej stronie. Władysław Bartoszewski pisał: „Była to pierwsza organizacja, w której w konspiracji przeciw Niemcom siedzieli razem przy jednym stole i działali syjoniści, bundowcy, katolicy, polscy demokraci, polscy socjaliści, ludowcy – i Żydzi, i Polacy”.


Czytaj historię Rady Pomocy Żydom „Żegota” »

Przedstawiamy m.in. historie członków i członkiń Rady, jej strukturę, mechanizmy działania,
upamiętnienia w Polsce i Izraelu oraz pamiątki ze zbiorów Muzeum POLIN.


Od kilku lat z okazji rocznicy powstania „Żegoty” w Muzeum POLIN odbywa się wydarzenie edukacyjne skierowane do młodzieży. Początkowo jego honorowym gościem był Władysław Bartoszewski, członek „Żegoty”, a od 2015 r. z młodzieżą spotyka się Elżbieta Ficowska, która w 1942 r. jako półroczne dziecko została ocalona z warszawskiego getta. Do pudełka, w którym wyniesioną ją na tzw. aryjską stroną, włożono srebrną łyżeczkę z imieniem i datą urodzenia. Replika tej wyjątkowej, najcenniejszej dla niej pamiątki, znajduje się w zbiorach Muzeum POLIN.

Tegoroczne spotkanie z Elżbietą Ficowską odbyło się 5 grudnia z udziałem ponad 350 uczniów i uczennic z warszawskich szkół, którzy na wstepie wysłuchali wykładu prof. Dariusza Stoli, dyrektora Muzeum POLIN, na temat historii Zagłady oraz okoliczności powstania i działalności „Żegoty”. Spotkanie poprzedziła także projekcja filmu Łyżeczka życia w reż. Michała Nekandy-Trepki, opowiadającego historię ocalenia Elżbiety Ficowskiej.

Spotkanie zakończone zostało wspólnym złożeniem kwiatów przed pomnikiem „Żegoty”, znajdującym się w pobliżu wejścia do Muzeum. 


Czytaj historię Elżbiety Ficowskiej »


Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci” we współpracy z Centrum Edukacyjnym Muzeum POLIN. Zapraszamy na inne spotkania ze świadkami historii »