Spotkania ze świadkami historii

Zapraszamy młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną na spotkania ze świadkami historii.

Ideą programu jest poznawanie historii poprzez rozmowę. Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych regularnie spotykają się ze świadkami historii.

To niepowtarzalna szansa, by uczniowie zetknęli się z tematami, które znają z podręczników i lekcji historii. Dla wielu z nich takie spotkanie jest bardzo ważnym, poruszającym doświadczeniem, które pomaga w zrozumieniu historii Żydów polskich.

Spotkania rozpoczynają się o godzinie 12.00 i trwają 2 godziny. W spotkaniu może uczestniczyć klasa, uczniowie z kilku klas szkolnych lub społeczność całej szkoły.

Zapisy: zmioduszewska@polin.pl, 22 471 03 35.

Spotkanie z czlonkami Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce

Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu" skupia osoby ocalałe z Zagłady, które ze względu na żydowskie pochodzenie były skazane przez nazistów na eksterminację i z tego powodu przebywały w gettach, obozach koncentracyjnych, obozach zagłady lub zmuszone były do ukrywania swojej tożsamości, przy czym w dniu rozpoczęcia II wojny światowej miały nie więcej niż 13 lat lub urodziły się w czasie wojny. 

Spotkania z członkami Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

Towarzystwo skupia osoby uhonorowane tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata oraz ich potomków. Tytuł ten  przyznawany jest przez państwo Izrael osobom pochodzenia nieżydowskiego, które w czasie II wojny światowej bezinteresownie i z narażeniem życia ratowały Żydów od Zagłady. Celem działalności Polskiego Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata jest szerzenie wiedzy o okupacji, Zagładzie i Sprawiedliwych, a także walka z antysemityzmem i ksenofobią.W roku 2016 towarzystwo obchodzi 30-lecie swojego istnienia.


Zobacz program spotkań w roku szkolnym 2018/2019 »


Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”