Kryteria Yad Vashem

W Instytucie Yad Vashem działa Departament Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, który przyjmuje wnioski o nadanie tego tytułu. Nadesłaną dokumentację analizuje specjalna komisja, która wydaje decyzję.

Jak otrzymać tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata?

O przyznanie honorowego tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata osobom niosącym pomoc Żydom w czasie II wojny światowej mogą występować Ocalali z Zagłady oraz ich krewni. Wyjątkowo zgłoszenia składać mogą również ratujący, ich krewni, a także świadkowie wydarzeń. Ich wnioski mają jednak charakter pomocniczy, dlatego niezbędne jest przekazanie jak największej ilości informacji dotyczących Ocalałych (nazwiska, adresy itp.), aby pomóc historykom i historyczkom z Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie w skontaktowaniu się z nimi w celu weryfikacji zeznań.

Wnioski należy przysyłać do Departamentu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata Ambasady Izraela w Polsce lub bezpośrednio do Departamentu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata Yad Vashem w Izraelu.

Kryteria Instytutu Yad Vashem

Podstawowe kryteria przyznania tytułu Sprawiedliwego, obowiązujące we wszystkich krajach:


  • osoba aktywnie działała na rzecz ocalenia jednego lub więcej Żydów, którym groziła śmierć lub wywózka do ośrodka zagłady,
  • w związku z udzielaną pomocą osoba ryzykowała życie, wolność lub stanowisko,
  • motywacją była bezinteresowna potrzeba niesienia pomocy prześladowanym Żydom, której celem nie było uzyskanie korzyści materialnych lub innych zysków,
  • istnieją zeznania uratowanych lub przynajmniej jednoznaczna dokumentacja opisująca rodzaj udzielonej pomocy i jej okoliczności.

Procedura po rozpatrzeniu wniosku

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez komisję Instytut Yad Vashem wysyła pisma zawiadamiające o przyznaniu tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata do wnioskodawcy, osób wymienionych przez wnioskodawcę jako świadków, a także do Ambasady Izraela w Warszawie.

Po otrzymaniu listu z Yad Vashem Ambasada Izraela organizuje uroczystą ceremonię wręczenia medalu i dyplomu wskazanym osobom.

Nadawane przez Instytut Yad Vashem odznaczenie jest tytułem honorowym, dlatego nie wiążą się z nim żadne rekompensaty i wynagrodzenia finansowe. Sprawiedliwym (oraz w określonych przypadkach także ich najbliższej rodzinie – współmałżonkom i dzieciom urodzonym przed 1939 r.) przysługuje w Polsce zasiłek kombatancki.

Więcej o zasadach przyznawania tytułu Sprawiedliwegoznajduje się na stronie internetowej Instytutu Yad Vashem.Przeczytaj więcej