Zagłada Żydów z perspektywy kultury polskiej

Jak w polskiej literaturze pięknej pisano o doświadczeniu Zagłady? Jak temat ukrywania się Żydów po tzw. aryjskiej stronie przedstawiano w filmach fabularnych? Jak pod ich wpływem ukształtowała się w Polsce pamięć o zagładzie Żydów, a w jaki sposób budowano polskie narracje o ratowaniu Żydów? W niniejszej zakładce przeczytasz opracowania autorstwa wybitnych badaczy i badaczek dotyczące dyskursu publicznego o Zagładzie z perspektywy kultury polskiej. Zakładka jest rozbudowywana.