Żegnamy Tadeusza Stankiewicza (1930–2024)

Redakcja, 8 kwietnia 2024
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Tadeusza Stankiewicza, Sprawiedliwego wśród Narodów Świata (2006), długoletniego wiceprezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych (2014–2024), odznaczonego przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009). Odszedł 5 kwietnia 2024 r. w wieku 93 lat. Żegnając Tadeusza Stankiewicza przypominamy jego życiorys, w którym szczególne miejsce zajmował okres okupacji niemieckiej, gdy wspólnie z rodzicami, Stanisławem i Barbarą, oraz starszą siostrą Barbarą Dembek, udzielał pomocy prześladowanym Żydom w okolicach Opola Lubelskiego.

„Ojciec mój był leśniczym, więc ja w zasadzie mieszkałem na wsi, mieszkałem w leśniczówkach, i to różnych, bo on posadę zmieniał, prawda, więc trzeba się było przenieść”, mówił Tadeusz Stankiewicz w wywiadzie dla Muzeum POLIN. „Kiedy Niemcy utworzyli getto w Opolu Lubelskim [...] i zaczęli prowadzić politykę eksploatacyjną, rabunkową w zasadzie, przez wycinanie lasów, roboty leśne, [...] wtedy ojciec wymyślił sposób pomocy dla Żydów”.

Tadeusz Stankiewicz urodził się 7 sierpnia 1930 r. w Puławach (województwo lubelskie).

Podczas okupacji niemieckiej udzielał pomocy Żydom, przede wszystkim uciekinierom z getta w Opolu Lubelskim. Gdy w 1942 r. Niemcy rozpoczęli wywózki Żydów do ośrodków zagłady, wokół leśniczówki rodziny Stankiewiczów ukrywało się ponad 200 osób. Ojciec Tadeusza, Stanisław, pomagał Żydom budować leśne bunkry, znaleźć kryjówki w stodołach, spichlerzach, oborach, gołębnikach, zdobyć jedzenie.


Przeczytaj więcej: Historia pomocy udzielanej Żydom przez rodzinę Stankiewiczów


22 stycznia 2006 r., w uznaniu udzielonej Żydom pomocy, Tadeusz Stankiewicz i jego starsza siostra Barbara Dembek zostali uhonorowani przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 20 lat wcześniej ten tytuł otrzymali pośmiertnie ich rodzice, Stanisław i Barbara.Od 29 listopada 2014 r. Tadeusz Stankiewicz pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Był częstym gościem Muzeum POLIN. Niezapomnianym wspólnym przeżyciem pozostaje dla nas zorganizowana w Muzeum uroczysta gala 30-lecia Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych, która odbyła się w 16 października 2016 r., będąc pierwszym w historii zjazdem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata z całej Polski. 

O swojej historii Tadeusz Stankiewicz opowiedział nam w wywiadzie biograficznym, którego udzielił Muzeum POLIN w 2014 roku. Dziś nagranie z kolekcji historii mówionej publikujemy po raz pierwszy w całości (zobacz okno YouTube powyżej).

Pogrzeb Tadeusza Stankiewicza odbędzie się 23 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 w kościele św. Jadwigi w Milanówku k. Warszawy. Rodzinie, bliskim i współpracownikom Tadeusza Stankiewicza składamy najszczersze wyrazy współczucia.


Przeczytaj więcej: