Ceremonia Sprawiedliwych w Łodzi

Mateusz Szczepaniak / English translation: Andrew Rajcher, 29 sierpnia 2019
75 lat temu Niemcy zlikwidowali getto łódzkie (Litzmannstadt Getto), drugie po Warszawie największe getto w okupowanej Polsce i jedyne, które istniało niemal do końca okupacji niemieckiej. Ponad 200 tys. łódzkich Żydów, którzy w większości zginęli w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau lub w Chełmnie nad Nerem, upamiętniono 29 sierpnia 2019 r. w Łodzi podczas uroczystości na Cmentarzu Żydowskim i na terenie Stacji Radegast, dokąd uczestnicy obchodów przeszli w Marszu Pamięci. Tam też odbyła się ceremonia uhonorowania Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

W tragiczną rocznicę ze Stacji Radegast powinno popłynąć przesłanie pamięci i przestrogi, a także solidarności, braterstwa, gotowości spieszenia z pomocą innym. Są to kwestie aktualne w świecie współczesnym, w którym nadal dochodzą do głosu wrogość i agresja. Wierzę, że będziemy potrafili odpowiadać na te wyzwania właściwie – zarówno w słowach, jak i w czynach – Prezydent RP.

Podczas ceremonii na terenie Stacji Radegast tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata uhonorowani zostali pośmiertnie Wincenty i Zofia Tomaszewiczowie, którzy podczas okupacji niemieckiej udzielali pomocy prof. Annie Margolis i jej córce Alinie, późniejszej żonie Marka Edelmana. Medal i dyplom honorowy Tomaszewiczów wręczyła ich wnukom, Lucjanowi i Annie Szusterom, ambasador Izraela w Polsce Anna Azari.

„W czasie wojny dali oni schronienie Annie Margolis i jej córce Alinie – słynnej Ali z przedwojennego elementarza. Ratując dwie osoby, Tomaszewiczowie uczynili więcej dobra niż mogli przypuszczać. Po wojnie Alina została lekarzem pediatrą, z oddaniem pracowała w szpitalach w wielu krajach objętych konfliktami zbrojnymi. Uratowała setki jeśli nie tysiące dzieci” – powiedziała Anna Azari (źr. PAP).

Ostatnia ceremonia towarzysząca obchodom likwidacji Litzmannstadt Getto miała miejsce w 2016 roku.


» Przeczytaj więcej: Historia Wincentego i Zofii Tomaszewiczów


» Przeczytaj także: Historia getta łódzkiego (Litzmannstadt Getto)