Historia pewnego domu

Warsztat przeznaczony jest przede wszystkim dla młodzieży w wieku 13-18 lat. Stanowi wprowadzenie do prezentowanej przez nas tematyki i wymaga od uczestników jedynie podstawowej wiedzy na temat II wojny światowej i Zagłady.

Dzięki spotkaniu z rodzinami Kwarciaków i Lipszyców uczeń zdobędzie wiadomości na temat odznaczenia „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, będzie potrafił wskazać podstawowe problemy związane z ukrywaniem Żydów w okupowanej Polsce, pozna ich kontekst historyczny i społeczny oraz zastanowi się nad kwestią odpowiedzialności za pamięć historyczną.