Wrogość. Obojętność. Pomoc

Warsztat skierowany jest do licealistów i studentów chcących przyjrzeć się skomplikowanym relacjom polsko-żydowskim w okupowanej Polsce. Uczestnik powinien posiadać nie tylko wiedzę na temat II wojny światowej, ale także znać podstawowe fakty dotyczące panujących wówczas stosunków społecznych.

Warsztat ukazuje cały wachlarz postaw wobec Zagłady, od otwartej wrogości po bezinteresowną gotowość oddania życia za drugiego człowieka. Głęboko wnika w problemy związane z ratowaniem. Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi na niejednoznaczność sytuacji i związaną z tym nieadekwatność kategorii moralnych. Stwarza także okazję do dyskusji nad formami wdzięczności za udzieloną pomoc.