Sprawiedliwi w filmie

Warsztat skierowany jest do licealistów, którzy poza wiedzą o II wojnie światowej posiadają podstawowe informacje na temat Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Uczestnicy skoncentrują się na problemie dokumentu i filmu fabularnego jako narzędzi pamięci historycznej. Zastanowią się nad wizerunkiem Sprawiedliwego w filmie i odpowiedzialnością twórcy za prawdę historyczną.

Poniżej znajdują się scenariusze do ściągnięcia oraz dwa krótkie filmy uzpełnijące te scenariusze.