Zostaliśmy wyróżnieni w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2015!

Mateusz Szczepaniak, 16 listopada 2016
Z dumą informujemy, że zostaliśmy wyróżnieni w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2015, organizowanym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Wyróżnienie w kategorii „przedsięwzięcia o tematyce martyrologicznej” otrzymał cykl wirtualnych wystaw W ukryciu, upamiętniający historie ratowania Żydów podczas Zagłady.

Uroczysta Gala Laureatów XXXVI edycji Konkursu Sybilla odbyła się 23 maja 2016 r. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. W uroczystości wzięli udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wanda Zwinogrodzka, dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej Waldemar Dąbrowski, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dr hab. Piotr Majewski oraz laureaci konkursu.

Na tegoroczną edycję Sybilli wpłynęły 264 projekty muzealne, które zostały poddane ocenie jury, złożonego z wybitnych przedstawicieli świata nauki i kultury. Nagrody przyznano w jedenastu kategoriach: wystawy sztuki, historyczne i archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze i techniczne, przedsięwzięcia o tematyce martyrologicznej, edukacja, konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury, digitalizacja i nowe technologie, projekty naukowo-badawcze, publikacje, inwestycje.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zostało wyróżnione w kategorii „przedsięwzięcia o tematyce martyrologicznej” za cykl wirtualnych wystaw W ukryciu. Cykl zrealizowany w 2015 r. w ramach projektu „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci” upowszechnia wiedzę o losach osób ukrywających się oraz wszystkich tych, którzy – mimo groźby kary śmierci – zdecydowali się pomóc Żydom podczas Zagłady. Składa się z trzech wirtualnych wystaw: Kochanej mamósi na pamiątkę, Dom pod zwariowaną gwiazdą oraz Dobry adres, dostępnych za pośrednictwem portalu www.sprawiedliwi.org.pl.

Nagroda Sybilla od 36 lat honoruje i upowszechnia najwybitniejsze osiągnięcia ze wszystkich obszarów działalności muzealnej w Polsce. Po raz piąty konkurs został zorganizowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, który w tym roku obchodzi również pięciolecie istnienia. 

Informacje o wszystkich nagrodzonych na stronie internetowej Konkursu Sybilla.