Tablica upamiętniająca Irenę Sendlerową

, 16 listopada 2016
8 maja 2015 r. o godzinie 12.00 przed budynkiem przy ul. Ludwiki 6 w Warszawie, w którym od lat 30. XX w. do 1943 r. mieszkała Irena Sendlerowa, odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablicy, upamiętniającej tę polską działaczkę społeczną, więźniarkę Pawiaka i Sprawiedliwą wśród Narodów Świata.

W okresie okupacji niemieckiej Irena Sendlerowa stała na czele referatu dziecięcego państwowej organizacji podziemnej Rada Pomocy Żydom „Żegota”. Wraz ze współpracownikami uratowała przed Zagładą wiele żydowskich dzieci, wyprowadzając je z getta warszawskiego i umieszczając u polskich rodzin lub w zakładach opiekuńczych.

Inicjatorem wydarzenia jest Towarzystwo Przyjaciół Woli oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ludwiki 6, partnerem – Dzielnica Wola m. st. Warszawy, a patronat objęła Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w uroczystości!