Kim są Sprawiedliwi? Warsztaty dla seniorów

Redakcja / Editorial staff / English translation: Andrew Rajcher, 5 październik 2018
Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat – głosi sentencja z Talmudu, która wybijana jest na medalu przyznawanym Sprawiedliwym wśród Narodów Świata. Na warsztatach porozmawiamy o tych, którzy w czasie II wojny światowej bezinteresownie udzielali pomocy Żydom, przybliżymy wybrane historie ratujących i ocalałych, pokażemy zdjęcia i relacje świadków zebrane przez Muzeum POLIN w ramach projektu www.sprawiedliwi.org.pl.

15 października (poniedziałek), godz. 11.00–12.30, wstęp bezpłatny, obowiązuje rezerwacja: tel. 22 47 10 301 wew. 3. Miejsce: Sala Pomnikowa Muzeum POLIN. Liczba miejsc ograniczona.

Zajęcia poprowadzi Klara Jackl – absolwentka Instytutu Kultury Polskiej oraz studiów muzealniczych Uniwersytetu Warszawskiego. W Muzeum POLIN koordynuje projekt Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci (www.sprawiedliwi.org.pl), który poświęcony jest historiom o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w czasie Zagłady. Jest współautorką kilku wystaw wirtualnych poświęconych tej tematyce wyróżnionych w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2015. Współtworzyła także dwie wystawy, które od kilku lat podróżują po Polsce, Europie i świecie: Z narażeniem życia. Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady oraz Between Life and Death. Stories of Rescue During the Holocaust.