Aleja Ireny Sendlerowej przy Muzeum Historii Żydów Polskich

Redakcja, 16 maja 2013
15 maja przed Muzeum Historii Żydów Polskich odbyła się uroczystość nadania imienia Ireny Sendlerowej alejce znajdującej się na terenie zieleńca otaczającego muzeum. W uroczystości wzięli udział: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, córka Ireny Sendlerowej Janina Zgrzembska oraz prof. Władysław Bartoszewski, w czasie wojny członek Rady Pomocy Żydom „Żegota”.

Prezydent Bronisław Komorowski podkreślił, że Irena Sendlerowa jest dla wielu Polaków symbolem heroizmu i walki o przyzwoitość w czasach, w których tak wielu przechodziło obojętnie wobec cierpienia.

W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” oraz uczniowie  pięciu szkół sendlerowskich, którzy przed ceremonią uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez  Dział Edukacji muzeum we współpracy z muzealnym projektem Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci. Uczniowie stworzyli prace plastyczne inspirowane życiem i postawą bohaterki.

Przed uroczystością córka Ireny Sendlerowej Janina Zgrzembska spotkała się z dyrekcją Muzeum Historii Żydów Polskich i na ręce p.o. Dyrektora Muzeum Andrzeja Cudaka przekazała pamiątki po matce, w tym medal Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, którym Sendlerowa została uhonorowana w 1965 r.

Irena Sendlerowa (1910–2008). W latach 1940–1942, będąc pracownicą Wydziału Opieki Społecznej m.st. Warszawy, organizowała pomoc dla Żydów w getcie warszawskim. Od 1943 r. kierowała referatem dziecięcym konspiracyjnej Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Współorganizowała przemyt dzieci żydowskich z warszawskiego getta, które następnie umieszczane były w przybranych rodzinach, sierocińcach i klasztorach. Dzięki niej i jej współpracownikom Zagładę przetrwało kilkaset żydowskich dzieci. Dama Orderu Orła Białego (2003).