Rocznice powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota”

Powołana 4 grudnia 1942 roku Rada była agendą Rządu RP na uchodźstwie. Kontynuowała pracę Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom, działającego przy Delegaturze Rządu RP na Kraj.

W jej skład weszli członkowie partii lewicowych i demokratycznych, organizacji polskich i żydowskich oraz osoby wywodzące się ze środowisk inteligenckich i katolickich. „Żegota” była jedyną w okupowanej Europie państwową instytucją powołaną w celu ratowania Żydów, działającą w konspiracji. Pomoc polegała głównie na wsparciu finansowym, organizowaniu kryjówek i fałszywych dokumentów. Otrzymało ją kilka tysięcy osób, w tym wiele dzieci, które ukryto u polskich rodzin lub w sierocińcach.

Od 2012 roku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN uroczyście obchodzi 4 grudnia rocznicę powstania „Żegoty”, organizując w tym dniu spotkania młodzieży ze świadkami historii. W latach 2012-2014 spotkania odbywały się z Władysławem Bartoszewskim, członkiem Rady. Od 2015 roku z młodzieżą spotyka się Elżbieta Ficowska, która jako dziecko została ocalona przez członków „Żegoty”.

Po spotkaniu młodzież składa kwiaty pod pomnikiem „Żegoty”, znajdującym się na skwerze przy ul. Ludwika Zamenhofa w Warszawie, przed wejściem do Muzeum POLIN. Odsłonięty w 1995 roku przez prof. Władysława Bartoszewskiego pomnik „Żegoty” to niewielki kubik zaprojektowany przez Hannę Szmalenberg i Marka Moderaua. Stojący na skwerze przy ulicy Ludwika Zamenhofa w Warszawie, dziś ginie w cieniu znajdujących się w pobliżu innych miejsc pamięci. Muzeum pragnie przypomnieć o tym miejscu, a tym samym oddać hołd Polakom, którzy podczas okupacji nieśli pomoc Żydom. 


Czytaj relację ze spotkań: 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016